Pravidla školního klubu

Pravidla školního klubu

Během celého měsíce září měly děti ve školním klubu jeden veliký a nesmírně důležitý úkol: vytvořit soubor pravidel platných v tomto školním roce. Díky tomu, že všichni měli možnost se na pravidlech podílet, vzniklo mnoho návrhů a formulací, z nichž si nakonec děti vybraly ty, které jim přišly nejvýstižnější. Po dlouhých diskusích se nakonec vše podařilo a nová pravidla jsou sepsána a vyvěšena v jednotlivých odděleních školního klubu.

Děti z prvního oddělení považovaly za klíčová tato pravidla:

Chováme se ohleduplně.

Posloucháme Vaška a Lucku.

Na telefon se zeptáme.

Na hry se zeptáme.

Když zazní gong, všeho necháme a jdeme do centrály.

Když přijdeme do klubu, přihlásíme se.

Když chceme odejít z klubu, odhlásíme se.

Děti ze druhého oddělení formulovaly pravidla takto:

Zazní gong, automaticky přijdeme do centrály.

Respektujeme sebe i ŠK.

Posloucháme Vaška a Lucku.

Přijdu – přihlásím se, odhlásím se – odejdu.

Na telefon se zeptáme.

2023-10-06T12:19:56+01:00