Poslední hodina Čj pro cizince

Poslední hodina Čj pro cizince

V pondělí 26.6.2023 vyrazili naši ukrajinští žáci z nejvyšších ročníků z kurzu Čeština pro cizince na Malou Stranu. Podívali se na místa symbolicky spojující naše národy – památník nejvýznamnějšího ukrajinského básníka Tarase Ševčenka. Také torzo tanku od Davida Černého od vypuknutí války na Ukrajině v jejích národních barvách. Za vysokých teplot avšak s vysokým nadšením jsme společně pokořili vrchol Petřín s krásnými výhledy na Prahu a na závěr se odměnili zmrzlinou. Děkujeme paním asistentkám Natalii a Halyně za doprovod a žákům přejeme hodně štěstí na jejich další cestě. 

2023-06-28T17:20:21+01:00