Pololetní vysvědčení

Pololetní vysvědčení

Vážení rodiče, uvědomujeme si, že poslední doba nám všem, ale hlavně dětem nepřinesla a nepřináší lehké chvíle. Nás učitele v tento okamžik hodnocení staví před velice těžký úkol, zhodnotit práci vašich dětí za uplynulé celé pololetí. Ani v době „normální“ toto období není v oblibě žádného učitele, o to méně nyní.

Hodnocení žáků

Samozřejmě nejpřínosnějším bylo období prezenční výuky, které se děti alespoň zčásti mohly v tomto pololetí účastnit. Na hodnocení v tomto pololetí pohlížíme jako na příležitost vzít v úvahu kromě různých forem písemných testů také řadu dalších kritérií. Většina žáků se v době distanční výuky průběžně zapojovala, plnila zadávané úkoly a pokyny učitele, a proto nebudou mít žádný problém být hodnoceni.

V případě žáků, kteří během distanční výuky nespolupracovali, opakovaně se nezapojovali do distanční výuky, neplnili zadávané úkoly či se neřídili pokyny učitele, přestože měli pro aktivní účast na distanční výuce dostatečné podmínky, využijeme všech možností, které nám dává klasifikační řád. Žáci, kteří nespolupracovali a opakovaně neplnili úkoly od vyučujících nebo si dokonce nevyzvedávali učivo ve škole, budou ve výjimečných případech z některých předmětů nehodnoceni. Nejedná se o trest, ale jen o skutečnost, kdy vyučující od žáků nemá dostatek podkladů pro vlastní hodnocení. Pokud by za každou cenu vyučující musel žáka hodnotit, nemuselo by hodnocení odpovídat skutečnosti. Žákům a rodičům budou v prvním týdnu v únoru předány podklady pro doplnění klasifikace. Předání organizují třídní učitelé, a to osobním předáním podkladů ve škole nebo zasláním doporučenou poštou. Žáci mají možnost doplnit si známky do konce března.

Ve výjimečných případech budou žáci hodnoceni slovně, ale upozorňujeme, že i zde má škola povinnost slovní hodnocení převést na známky. Škola bude na konci prvního pololetí vydávat opět výpis vysvědčení.

Rozdání výpisu vysvědčení

V případě, že si žáci nebudou moci 28. ledna přímo ve škole vyzvednout výpis vysvědčení osobně, bude vám jejich pololetní hodnocení zprostředkováno ve školním informačním systému Škola OnLine. Známky se v elektronické žákovské knížce zobrazí nejpozději v pondělí 25. ledna 2021. Žákům bude výpis předán hned v prvních dnech školy při prezenční výuce. Žáci 1. a 2. ročníků si převezmou vysvědčení ve čtvrtek 28. ledna poslední vyučovací hodinu. V pátek 29. ledna jsou vyhlášené pololetní prázdniny, učivo na tento den nebude zadáváno. Třídní učitelé v únoru zorganizují třídní schůzky s rodiči, ty mohou mít i formu individuálních konzultací, kde bude hlavně probíráno hodnocení.

Vážení rodiče, všichni doufáme, že na konci školního roku již vše proběhne tradičně, včetně „každoročního“ Vystoupení na schodech.

V současné době nemá škola žádné informace o organizaci vzdělávání od 1. února.

Vedení školy.

2021-01-22T12:39:55+01:00