Poděkování deváťákům za závěrečné práce

Poděkování deváťákům za závěrečné práce

Rádi bychom poděkovali žákům devátých tříd za to, jak skvěle se zhostili vypracování i obhajob svých závěrečných prací. Zvlášť v letošním školním roce, který byl z velké části distanční… Byla radost číst vaše práce, byla radost účastnit se obhajob. Zároveň si vážíme i vaší zpětné vazby, kdy jste nám ve vyplněných dotaznících psali, v čem vidíte přínos vašich prací a tohoto způsobu ukončení školní docházky na základní škole. Držíme vám palce, abyste získané dovednosti dál rozvíjeli a uplatňovali na středních školách.

2021-06-24T09:25:54+02:00