Platba za služby školní družiny na II. pololetí 2019

Platba za služby školní družiny na II. pololetí 2019

Připomínáme všem rodičům, kteří hradí služby školní družiny pololetně, že termín druhé splátky je 31.1.2019. V tomto termínu musí být částka připsána na účet školy.

2019-01-07T15:00:34+01:00