Platba za školní družinu

Platba za školní družinu

Rodiče účastníků ŠD 2. a 3. ročníků, kteří si nechali převést část úhrady za školní družinu do letošního roku, doplatí za I. pololetí 600Kč. Ostatní uhradí plnou částku.

2020-09-03T11:32:23+02:00