Organizace posledního týdne školy a rozdání vysvědčení

Organizace posledního týdne školy a rozdání vysvědčení

Školní rok 2019/2020 končí v pátek 26. 6. 2020. Distanční výuka končí v úterý 23. 6. 2020. Prezenční výuka bude pro přihlášené žáky probíhat až do konce týdne v neměnné podobě. Do čtvrtka 25. 6. 2020 budou moci školu navštívit jen žáci, kteří jsou nyní přihlášeni na prezenční výuku, kromě 5. a 9. ročníků. Odpolední hlídání je k dispozici jen pro přihlášené žáky prvního až třetího ročníku.

Organizace třídnických hodin pro 5. ročníky:

Nepřihlášení žáci pátých ročníků budou mít možnost ve středu a ve čtvrtek přijít do školy. Každá třída bude mít stanovené jiné místo srazu: třída V. A před školou, V. B u vstupu do ŠD a V.C u zadního vchodu do školy – vstup do kanceláří. Pro všechny třídy platí čas srazu 8:00 – 8:10, v 8:10 třída vstupuje do školy, pozdější přístup do školy není možný. Žáci, kteří v předchozím období nenavštěvovali prezenční výuku, budou muset mít podepsané a vyplněné  Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Oběd bude probíhat pro předem přihlášené žáky od 10:45 do 11:15. Konec vyučování je plánovaný na 11:45.

Organizace třídnických hodin pro 9.ročníky:

Žáci devátých ročníků budou mít možnost navštívit školu ve středu 24. 6. 2020. Sraz je před školou v 8:10 – 8:20, vstup do školy v 8:20. Žáci, kteří v předchozím období nenavštěvovali prezenční výuku, budou muset mít podepsané a vyplněné Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Konec vyučování je plánovaný na 11:45.

Vybírání učebnic a úklid skříněk

Žáci/rodiče předají po domluvě s třídní učitelkou/učitelem klíčky od skříněk a případně si vyzvednou věci ze třídy v týdnu od 22. 6. (všechny třídy). Učebnice budeme vybírat jen od žáků 5. a 9. ročníků a to ve 24. a 25. 6. Od ostatních žáků prvního a druhého stupně budeme vybírat učebnice až v září, mimo žáků druhého stupně na prezenčním studiu, kteří mohou dle harmonogramu předat třídnímu učiteli učebnice 24. a 25. 6. Žáci v této době uklidí i šuplíky ve třídách.

Organizace předávání vysvědčení

Do školy mohou dorazit všichni žáci školy. Žáci, kteří nenavštěvují prezenční výuku, musí do školy donést podepsané a potvrzené Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění. Pokud rodiče nemají možnost prohlášení vytisknout, budou k dispozici u pověřeného pedagoga.

Sraz bude vždy před školou, kde si žáky vyzvedne učitel třídní a doprovodí je do kmenové třídy, kde dojde k vlastnímu předání vysvědčení a slavnostnímu ukončení školního roku. Aby nedošlo k velkému shromáždění před školou, jsou nástupy do školy rozděleny, pozdější přístup do školy nebude možný. Časové rozvržení, kdy jednotlivé ročníky budou vstupovat do školy:

1. ročníky – 7:40, konec vyučování 8:20

2. ročníky – 7:50, konec vyučování 8:30

3. ročníky – 8:00, konec vyučování 8:40

4. a 5. ročníky – 8:10, konec vyučování 8:50

6. a 7. ročníky – 8:20, konec vyučování 9:00

8. a 9. ročníky – 8:30, konec vyučování 9:00

Žáci se nebudou v poslední den školního roku přezouvat, při vstupu do školy budou žákům vydezinfikovány ruce. Poslední zvonění žáků 9. ročníků se bude moci uskutečnit cca od 9:00, dle domluvy se samosprávou. Po celou dobu pobytu ve škole mají ve společných prostorách žáci nasazené roušky.

2020-06-19T09:33:04+02:00