Netradiční sporty.

Netradiční sporty.

Při tělesné výchově nelpíme pouze na učebních osnovách, ale snažíme se také představit dětem jiné, ve školní hodině „netradiční“ sporty. Oslovíme vždy přímo trenéry ze sportovních oddílů, kteří s radostí ve svém volném čase přijdou. Letos to byl šerm a miniházená.

V ukázce šermu se žáci 1. stupně průběžně dopoledne prostřídali, aby se obeznámili s jeho disciplínami. Prakticky si vyzkoušeli, jaké to je držet v ruce fleret nebo šavli a také dát „tušé“ s kordem.

Miniházená jako jednodušší forma házené měla velký úspěch už jen pro svou dostupnost i v hodinách TV.  Děti si prošly různými herními činnostmi jednotlivce a pak hrály. Děti to zaujalo natolik, že jsme se jako škola se třemi družstvy zúčastnili Pražského kola školní ligy na oficiálním hřišti Lokomotivy Vršovice. 

Foto v příloze.

2022-06-13T21:59:02+02:00