Naše první keramika

Naše první keramika

Mnozí jistě zaznamenali, že od září začala na škole fungovat keramická dílna. Výuka keramiky probíhá v rámci pracovních činností v 3. ročnících a taky provozujeme keramický kroužek pro 6. ročníky. Zájem o keramické tvoření projevily i paní učitelky z 1. stupně a ze školní družiny. Naše tvořivost, fantazie a snaha přinesla první ovoce.

 

2018-12-06T22:48:06+02:00