Multikulturní program pro 2. třídu – Za hranicí všedních dní

Multikulturní program pro 2. třídu – Za hranicí všedních dní

V pátek 21. května 2021 se ve všech druhých třídách uskutečnil multikulturní program, díky němuž mohli naši žáci (alespoň ve svých představách) vycestovat za hranice všedních dní, a to až na Ukrajinu.

Program vedla MgA. Sevda Kovářová ze Spolku Zaedno a jejím cílem bylo nejen seznámit žáky s Ukrajinou a ukrajinskou kulturou, ale zároveň také podnítit pozitivní postoj vůči etnické rozmanitosti.

Nejprve se žáci seznámili s ukrajinskými tradicemi a zvyky, poté poodhalili i to, jak blízko k sobě mají český a ukrajinský jazyk a závěrem v sobě probudili svou kreativitu, stali se umělci a vytvořili krásné obrázky podle vzoru slavné umělkyně Marie Prymačenko.

Program byl financován z projektu „Multikulturní šablony pro ZŠ Hostýnská“; CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001516.

2021-06-02T11:56:12+02:00