Mobilní odběrová laboratoř 15. 11.

Mobilní odběrová laboratoř 15. 11.

REGISTRACE PRO PCR TESTOVÁNÍ 15. 11.

je možná do pondělního rána

Na 15. a 22. 11. se škole podařilo domluvit možnost testování žáků metodou PCR, mobilní laboratoří Mobile clinic expert MCE, s.r.o. Žáci mají možnost zdarma se dvakrát do měsíce – preventivní testování PCR (placeno ze zdravotního pojištění žáka) otestovat v certifikované laboratoři metodou PCR. Jeden preventivní test ze zdravotního pojištění by tak bylo možné využít testováním certifikované laboratoři u školy a po domluvě s laboratoří by následně každý žák obdržel ještě jeden PCR test zdarma, ten se uskuteční 22. 11. Žáci by se tak mohli otestovat dvakrát metodou PCR a vždy by obdrželi certifikát o testu z certifikované laboratoře. Na testování v mobilní laboratoři mohou přihlásit rodiče i své očkované děti nebo děti po nemoci. Odběr vzorků bude probíhat z dutiny ústní a krku, ideálně 30 minut před testem nejíst, nepít a nečistit si zuby. Odběr probíhá obdobně, jako tomu je na drive-inu v testovacím místě Hamrsport Záběhlice. 

Pokud rodič nebude chtít využít metodu PCR pro své dítě nebo žák již bude mít do 15. 11. vyčerpané dva preventivní testy PCR ze zdravotního pojištění, škola tohoto žáka otestuje standardně metodou antigenních testů ve škole. Pro testování využijeme samoodběrovou sadu SEJOY. Antigenní testování bude probíhat pravděpodobně v jídelně školy.  

Prosíme rodiče, aby informovali v blízké době třídní učitele, jakou metodou nechají své dítě v pondělí otestovat. Tuto informaci potřebujeme, pro hladký průběh pondělního testování, pro zpracování časového rozpisu. Děkujeme.  

Mobilní laboratoř bude přistavená v areálu školy, na parkovišti, v blízkosti dveří do školní družiny.   

Registrace do odběrového místa, tisk žádanek 

U školy bude na 15. 11. a 22. 11. založeno odběrové místo. Rodiče své děti sami zaregistrují v rezervačním systému laboratoře, vytisknou a podepíší žádanku na preventivní PCR test, která jim přijde mailem. Tuto žádanku žák předloží při odběru vzorku pracovníkům laboratoře. Při registraci je důležité zadat správné údaje (mobilní telefon, mail a vybrat správnou zdravotní pojišťovnu). Pokud bude mít rodič problém s vytisknutím žádanky, může ji za rodiče vytisknout škola. Žádost o vytisknutí zašlou rodiče na mail test@hostynska.cz do mailu prosím uveďte jméno žáka, datum narození a třídu do které žák chodí. Jelikož je třeba žádost podepsat, je nutné tuto žádost odeslat nejpozději do pátku 12. 11. do 10:00. Vytištěná žádanka bude předána dětem ve škole. Bez podepsané žádanky nebude možné žáka testovat metodou PCR. 

Testování žáků nemocných nebo v karanténě

Pokud bude žák v karanténě nebo z jiného důvodu nebude moci v pondělí přijít do školy a rodiče budou chtít využít možnost otestovat své dítě metodou PCR, bude i pro tyto žáky od 10:00 do 11:00 otevřená mobilní laboratoř (22. 11. od 9:45 do 10:15). Registraci provedou rodiče stejným způsobem jako pro žáky přítomné ve škole.

  

Organizace testování

Žáci 1. – 3. ročníků se budou testovat ještě před vyučováním. První třídy od 7:40 do 7:50, druhé a třetí ročníky od 7:50 do 8:00. U mobilní laboratoře budou i třídní učitelky, které budou rodičům nápomocné, a po testování třídy odvedou do šatny. Paní učitelky také vyzvednou žáky z ranní školní družiny. U testování těchto nejmenších žáků mohou být přítomni rodiče. Žáci, kteří se nebudou testovat metodou PCR, ale antigenními testy, paní učitelky následně odvedou do školní jídelny. Pokud u nejmenších dětí jsou rodiče, kteří nebudou chtít využít ani mobilní laboratoře a ani školní antigenní testy, mohou využít vlastní certifikované testy a k jejich odběru dojde tradičně v jídelně školy. Svůj požadavek na přítomnost rodiče u testování antigenními testy opět nahlásí paní učitelkám třídním nejpozději do 12. 11. dopoledne.

Žáci z vyšších ročníků budou na testování docházet s celou třídou, a to v průběhu první a druhé vyučovací hodiny.

Doplňující informace

Pokud se žák nemohl zúčastnit prvního testování, může se otestovat až 22.11., ale bohužel nebude moci využít možnost dvou testů.

Testování v mobilní laboratoří Mobile clinic expert MCE, s.r.o. žáci, rodiče obdrží certifikát o negativním testu PCR, pokud se podrobí screeningovému testování antigenním testem při samoodběru, certifikát žáci neobdrží.

Cílem PCR testování je snaha předejít případnému zavádění opatření omezujících standardní chod naší školy, ke kterým by bylo nutno přistoupit v případě dalšího nárůstu výskytu nemoci covid-19. Ve škole se v posledních týdnech vyskytlo několik záchytů. Myslíme si, že pravidelným PCR testováním můžeme efektivně předejít šíření nemoci. PCR testy jsou mnohem přesnější a také v našem případě se nejedná o samoodběr, ale odběr zajistí proškolený personál mobilní laboratoře. Výsledky testů budou známy ještě v průběhu pondělí, informováni o nich budete sms zprávou na kontaktní telefon, který uvedete při registraci. Bohužel ministerstva se v posledních dnech k testování žáků staví naprosto nepředvídatelně, přesto jsme se rozhodli do těchto dvou kol dobrovolného a preventivního PCR testování jít.

Na screeningové testování mohou mít žáci s sebou vlastní, schválené antigenní testy na Covid-19, případně mohou mít certifikát o negativním testu z odběrového místa. Dle manuálu MŠMT testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na Covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test). Nejbližší odběrová místa: Hamrsport Záběhlice, poliklinika Štěchovická, FNKV aj.) Přesto se jako škola domníváme, že je vhodné i očkované osoby občas testovat a to zejména metodou PCR. Z toho důvodu při pondělním testování v mobilní laboratoři mohou přihlásit rodiče i své plně očkované děti nebo ty po prodělané nemoci..

2021-11-17T20:27:04+01:00