Měsíc filmu na školách

Měsíc filmu na školách

V pondělí 20.11. proběhlo v učebně společenských věd a dějepisu promítání dokumentu Nechte nás dýchat. Promítání proběhlo v rámci festivalu dokumentárních filmů, pořádaného Jedním světem na školách. Dokument se věnoval tématům životního prostředí v socialistickém Československu a životu mladých lidí v této době. Po projekci proběhla beseda s historikem Mgr. Jiřím Janáčem PhD., který se daným tématům profesně věnuje a mohl tak detailně přiblížit tuto dobu našim žákům.

2023-11-30T09:24:56+01:00