Laboratorní práce z Fyziky

Laboratorní práce z Fyziky

Nejen pro praktickou výuku Chemie, ale i pro laboratorní práce z Fyziky využívají žáci 8. ročníku naší školy nově zrekonstruovanou učebnu přírodních věd. Na začátku února zde měli možnost naměřit a vyhotovit laboratorní práci na téma „Teplo a tepelné jevy“, konkrétně vyzkoušet si, zda opravdu funguje kalorimetrická rovnice (jednoduše řečeno:  kdy teplo odevzdané  = teplu přijatému jiným tělesem či látkou). Vzhledem k uspořádání učebny a snadnému přístupu k potřebným pomůckám a přístrojům, jsou praktické práce ve Fyzice možné absolvovat i ve větším počtu dětí (celá třída) při jednom učiteli.

2024-02-18T20:09:49+02:00