iPady ve školní družině

iPady ve školní družině

Od 2. pololetí má školní družina v rámci projektu „Podpora inkluzivního vzdělávání a vzájemné spolupráce pedagogů na ZŠ Hostýnská II“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015349, který je spolufinancován Evropskou unií, k dispozici nové iPad pro účastníky. Využíváme je zejména pro přípravu na vyučování nebo vyhledávání informací  k celoročnímu projektu “ Letem světem „. IT zařízení využívají účastníci ŠD ze 2. a 3. ročníků.

2020-02-10T16:44:47+02:00