ISIC SCHOLAR

ISIC SCHOLAR

ISIC (International Student Identity Card) je jediný celosvětově uznávaný doklad prokazující status studenta a ISIC SCHOLAR (Školák) je jeho variantou pro základní školy. Průkaz vydává, stejně jako standardní ISIC, světová organizace ISIC Association pod záštitou UNESCO, a je platný ve 130 zemích. Všichni držitelé průkazu ISIC SCHOLAR tedy mohou využívat stejných výhod jako držitelé průkazu ISIC. I v letošním školním roce 2020/2021 naše škola vydává karty ISIC SCHOLAR.

2020-09-16T17:37:57+02:00