Informace k výuce TV a HV

Informace k výuce TV a HV

Vážení rodiče,

vzhledem k současným protiepidemiologickým opatřením Vlády ČR budou s platností od pondělí 5. 10. 2020 do odvolání na II. stupni školy zrušeny všechny okrajové hodiny tělesné výchovy a sportovních her. Podrobnější informace najdete v žákovských záznamnících svých dětí. Ostatní hodiny tělovýchovných předmětů budou probíhat ve venkovních prostorách, procházkou do okolí školy. Žáci 6. ročníků při odvolaných prvních hodinách Tv (8:00 – 8:45) budou mít k dispozici školní klub zdarma.

Již od 30. 9. 2020 je z hygienických důvodů při výuce všech předmětů a i v čase zájmového vzdělávání zakázáno zpívat.

2020-10-02T09:05:00+02:00