Informace k testování uchazečů o studium na SŠ

Informace k testování uchazečů o studium na SŠ

Vážení rodiče, v úterý 13. 4. jsme byli informováni vyhlášením MŠMT, že kromě pravidelného testování žáků, kteří se od pondělí 12. 4. vrátili do školy, jsme povinni na naší škole zajistit také testování našich žáků – uchazečů o studium na SŠ a víceletých gymnáziích.

Testy budeme provádět v týdnu od 26. 4. 2021, a to tak, že 5. ročníky budou právě přítomny ve škole, takže zájemci o osmiletá gymnázia budou testováni ve čtvrtek 29. 4. normálně s ostatními žáky. Uchazeči o šestiletá gymnázia ze 7. ročníků budou testováni ve čtvrtek 29. 4. nebo v pátek 30. 4., bude ještě upřesněno.

Žáci 9. ročníků se v týdnu před přijímacími zkouškami /26. – 30. 4./ do školy pravděpodobně nevrátí. Chceme jim totiž ještě dopřát klidu v domácím prostředí k posledním přípravám před přijímacími zkouškami, když už se nemohli vrátit do školy již od podzimu. Svou roli zde hraje také potenciální nebezpečí nákazy těsně před zkouškami. Mohou ale po předchozí dohodě s vyučujícími přijít na individuální konzultace a pokud to aktuální situace umožní, vrátí se k prezenční výuce co nejdříve po přijímacích zkouškách. Testování jim ale samozřejmě musíme umožnit, pozveme si je buď ve čtvrtek 29. 4., nebo v pátek 30. 4. v předem stanovených hodinách do školy. Definitivní termín, časy a organizace testování budou upřesněny.

Společně s negativním antigenním testem na COVID vydáme potvrzení, kde podle instrukcí MŠMT bude uvedeno datum provedení testu, které nesmí být v termínu konání přijímací zkoušky starší 7 dnů. Tuto podmínku při výše uvedených termínech testování pohodlně splníme, neboť přijímací zkoušky probíhají ve dnech 3. – 6. 5. 2021. Pokud by některý žák 9. ročníku konal přijímací zkoušku později, umožníme mu testování v náhradním, pozdějším termínu. Samozřejmě, že můžete také využít možnosti otestovat své dítě mimo naši školu v libovolném očkovacím centru, kde vám rovněž vydají potřebné potvrzení.

Prosíme, sledujte pozorně web školy, kde budeme informace pro vás aktualizovat dle vývoje situace.

Nyní uvádíme ještě citaci přímo z nařízení MŠMT:

Uchazeč musí jako podmínku pro účast na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech. Testování na onemocnění COVID-19 uchazečům o vzdělávání ve střední škole (SŠ), kteří jsou žáky základní školy (ZŠ), má povinnost umožnit ZŠ, ve které se vzdělávají, a to i v případně situace, kdy výuka probíhá distančně. Příslušná ZŠ vydá potvrzení, které bude dokladem o provedení testu. Potvrzení musí obsahovat identifikaci testovaného, identifikaci školy, datum provedení testu a výsledek testu. Potvrzení střední škola, na kterou se uchazeč hlásí, nevybírá ani nevytváří jeho kopie; pouze ověří od uchazeče, že jej má, že jde o originál a zkontroluje jeho obsah. Vlastní potvrzení nechává uchazeči.

2021-04-14T16:06:07+02:00