Informace k přihláškám na SŠ

Informace k přihláškám na SŠ

Vážení rodiče,

již 19. 11. 2020 se zde na webu školy objevila informace o letošním přijímacím řízení na střední školy a víceletá gymnázia.

S přibývajícími změnami kvůli protiepidemickým opatřením doznalo některých změn i samotné přijímací řízení. Čekali jsme do poslední možné chvíle, abychom vám poskytli aktuální a platné informace. Vzhledem k tomu, že přijímání na čtyřleté maturitní obory a tříleté učební obory se liší od přijímání na víceletá gymnázia, dovoluji si pro přehlednost informace rozdělit.

Čtyřleté a tříleté obory – žáci devátých tříd

Jednotné přijímací zkoušky – testy z českého jazyka a matematiky se nekonají, ředitelé středních škol je však mohou použít jako součást přijímacích zkoušek na svých školách. Právě ředitelé SŠ rozhodují o organizaci a náplni přijímacích zkoušek a podmínkách přijímání na jednotlivých SŠ. Termíny zkoušek jsou stanoveny MŠMT na 12. a 13. dubna 2021. Přihlášky na SŠ budou žákům devátých tříd či jejich zákonným zástupcům předávány individuálně, a to od 2. února 2021 tak, že si je budou moci vyzvednout přímo v kanceláři zástupců ředitele školy u Mgr. Kodeta /vchod zadem ze hřiště školy/ vždy v pracovní dny kromě pátku od 14:00 do 16:00. Jsou tištěny u nás ve škole ze systému Škola OnLine. Budou na nich vytištěny všechny potřebné údaje kromě údajů o středních školách, které si žáci vybírají, a podpisů uchazečů a jejich zákonných zástupců. Tyto údaje bude nutno vyplnit do přihlášek dodatečně hůlkovým nebo tiskacím písmem. Poté žáci donesou nejdéle do 23. 2. 2021 přihlášky zpět do školy k závěrečné kontrole a potvrzení ředitele ZŠ. Potvrzené přihlášky si žáci či jejich zákonní zástupci doručí buď osobně, nebo doporučenou zásilkou nejdéle do 1. 3. 2021 na příslušné střední školy. Upozorňujeme, že na později doručené přihlášky neberou SŠ zřetel. Ke konání přijímacích zkoušek dostane uchazeč s předstihem od střední školy pozvánku, která kromě přesného termínu a času bude obsahovat konkrétní podmínky přijímacích zkoušek. Na tříleté učební obory se někdy přijímací zkoušky buď nekonají, nebo bývají nahrazeny přijímacím pohovorem. K tomuto pohovoru obdrží uchazeči rovněž pozvánku nebo přímo rozhodnutí o přijetí.

Víceletá gymnázia – žáci pátých a sedmých tříd

Jednotné přijímací zkoušky – testy z českého jazyka a matematiky se konají. Termíny zkoušek jsou stanoveny MŠMT na 14. a 15. dubna 2021. Vzhledem k distanční výuce obdrží žáci pátých a sedmých tříd přihlášky na víceletá gymnázia individuálně. Pro přihlášky se dostaví do školy osobně či v zastoupení svých zákonných zástupců, a to od 2. února 2021 tak, že si je budou moci vyzvednout přímo v kanceláři zástupců ředitele školy u Mgr. Kodeta /vchod zadem ze hřiště školy/ vždy v pracovní dny kromě pátku od 14:00 do 16:00. Jsou tištěny u nás ve škole ze systému Škola OnLine. Budou na nich vytištěny všechny potřebné údaje kromě údajů o středních školách, které si žáci vybírají, a podpisů uchazečů a jejich zákonných zástupců. Tyto údaje bude nutno vyplnit do přihlášek dodatečně hůlkovým nebo tiskacím písmem. Poté žáci donesou nejdéle do 23. 2. 2021 přihlášky zpět do školy k závěrečné kontrole a potvrzení ředitele ZŠ. Potvrzené přihlášky si žáci či jejich zákonní zástupci doručí buď osobně, nebo doporučenou zásilkou nejdéle do 1. 3. 2021 na příslušné střední školy. Upozorňujeme, že na později doručené přihlášky neberou SŠ zřetel. Ke konání přijímacích zkoušek dostane uchazeč s předstihem od gymnázia pozvánku, kde bude upřesněn termín a čas zkoušek.

Žádáme rodiče, aby průběžně pozorně sledovali webové stránky ministerstva školství – www.msmt.cz, podsekce “Přijímání na střední školy”, kde se případné změny a novinky objevují vždy nejdříve. Předání zápisových lístků budeme řešit až koncem března 2021.

2021-01-28T10:42:18+01:00