Filmová noc

Filmová noc

Poslední pátek školní roku patří k významným termínům v životě školního klubu. V tento den se totiž odehrává tradiční Filmová noc. Nejinak tomu bylo i v letošním roce, kdy se uskutečnil již sedmý ročník této akce.

Po půl osmé večer si děti vybraly svá místa v kinosálu, za klubové babky si koupily první popcorn a limonádu, a začalo promítání. V průběhu noci proběhla pro zájemce i příběhová hra na principu Dračího doupěte.

Kolem osmé hodiny ranní skončil poslední film. Po snídani a ukázkovém ranním úklidu jsme se – unavení, ale spokojení – rozešli do svých domovů.

2022-06-27T09:40:30+02:00