Exkurze v rámci Ekologie

Exkurze v rámci Ekologie

Ve středu 2. května podnikli žáci 7. ročníku v rámci volitelného předmětu Ekologická výchova výlet do Staré čističky odpadních vod v Bubenči a následně také do pražského parku Stromovka. Při prohlídce se dozvěděli, jak se na počátku 20. století čistila odpadní voda v Praze, proč byla tato stavba umístěna právě do Bubenče, prohlédli si původní parní stroje, a také se projeli na převozníkově prámu přímo ve stoce pod čističkou. Ve Stromovce obdivovali novou podobu parku, a také odpočívali. Počasí bylo skoro letní, což ocenili především ti, kteří se během odpočinku  stačili vykoupat v přilehlém rybníčku.

2018-05-03T21:01:43+00:00