Dohled nad dětmi rodičů IZS

Dohled nad dětmi rodičů IZS

Vážení rodiče dětí 1. stupně naší školy, kteří spadáte do níže vypsaných kategorií, máte možnost od pondělí 12. 4. 2021 v době od 8:00 do 12:30 hodin poslat dítě do školy i v případě, že není na prezenční výuce, za podmínek, které jsou stanoveny pro přítomnost dítěte ve škole, tedy negativní test na COVID.

Jedná se o tyto kategorie – úředník MČ, zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogičtí pracovníci (kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy). Dále také zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Taktéž zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Pokud budete mít zájem o hlídání dětí v této době, prosím kontaktujte Václava Prokůpka prokupek@hostynska.cz, s ním se domluvíte na podrobnostech. Hlídání bude probíhat v prostorách školního klubu, odděleně od dětí, kte dochází na standardní prezenční výuku. Doporučujeme, aby si děti s sebou vzaly případně vlastní tablet, mobil nebo notebook na možné připojení do on-line hodin, také učebnice a pracovní sešity. Stravování lze zajistit ve školní jídelně, je třeba žáky přihlásit. 

2021-04-09T13:44:45+02:00