Den dětí v ŠD

Den dětí v ŠD

Jako již tradičně jsme ve školní družině pořádali Den dětí. Děti se na zábavné odpoledne moc těšily. V odděleních si připravily kornoutky na dobroty a pí. vychovatelky ji rozdaly žetony místo peněz. Počasí nám přálo a po zahájení akce se děti rozeběhly k mnoha stanovištím. Mohly házet na rozhoupané vědro, projít se po laně, zastřílet si ze vzduchovky atd. Za žetony si vyzvedly něco dobrého. Celé odpoledne se vydařilo a všem se moc líbilo. Velké poděkování patří dětem ze školního klubu, které jako každý rok vyrobily spoustu papírových růží a pomohly i při provozu střelnice.

2023-06-05T13:50:46+02:00