Galerie

4 06, 2018

Úspěch v krajském kole

2018-06-04T15:01:17+00:00

Krajské kolo sportovní soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů  bylo pro naši školu zase  úspěšné . Do kraje jsme postoupili z prvního místa. V kraji, v  konkurenci dvanácti škol  skolčilo naše družstvo deváté. V republikovém finále,které se uskuteční v září, budeme mít zatím v jednotlivcích  jednoho zástupce. Blahopřeje a děkujeme

8 05, 2018

Výuka v terénu

2018-05-08T15:25:24+00:00

V pondělí 30. 4.  a 7. 5. 2018 trávili sedmáci v přírodě. První naše kroky vedly do Obory Hvězda a následně i k památníku bitvy na Bíle hoře v roce 1620. Kromě příjemné procházky jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací z historie bitvy, ale také Letohrádku a Obory Hvězda. O týden později jsme [...]

3 05, 2018

Exkurze v rámci Ekologie

2018-05-03T21:01:43+00:00

Ve středu 2. května podnikli žáci 7. ročníku v rámci volitelného předmětu Ekologická výchova výlet do Staré čističky odpadních vod v Bubenči a následně také do pražského parku Stromovka. Při prohlídce se dozvěděli, jak se na počátku 20. století čistila odpadní voda v Praze, proč byla tato stavba umístěna právě do Bubenče, prohlédli [...]

21 04, 2018

Fyzika v šesté B

2018-04-24T09:03:15+00:00

může být i zábavná. Kapitolu týkající se měření hmotnosti žáci šesté B zvládli bez problémů a s radostí. Měli za úkol vytvořit své vlastní rovnoramenné váhy a na nich pak zvážit daný předmět. Některé výtvory byly  povedené, stejně tak radost z měření. A vyrobené váhy pak překvapivě velmi přesné. Nechte se inspirovat a můžete [...]

17 04, 2018

Noc s Andersenem

2018-04-17T13:33:31+00:00

Již tradičně škola pořádá Noc s Andersenem. Nejinak tomu bylo i 23. 3. 2018. V 18.00 jsme slavnostně zahájili nocování a přítomné pozdravil pan Andersen. Pro účastníky bylo připraveno v duchu Rychlých šípů lovení bobříků, čtenářské kvízy a čtení s pohádkovou babičkou. Bobříky děti sbíraly s pejsky a kočičkami. Přibližně v polovině večerního programu jsme [...]