Adaptační kurz Výštice 2019

Adaptační kurz Výštice 2019

Ve dnech 9. – 13. 9. 2019 se naše šesté třídy zúčastnily adaptačního kurzu v malebném prostředí jihočeské krajiny na samotě u lesa a u rybníka ve statku Výštice.

Za významné finanční podpory Městské části Prahy 10 to letos bylo pro rodiče finančně schůdnější, a za to bychom rádi tímto velmi poděkovali. 

Děti se během těchto slunečných podzimních dnů účastnily herních, zážitkových a tvořivých programů pod vedením profesionálních instruktorů a v přítomnosti svých nových třídních učitelek. 

Učily se spolupráci, sounáležitosti, utužovaly si vzájemné vztahy a ještě si také rozšiřovaly obzory např. ve finanční gramotnosti a blízkému vztahu k přírodě. 

Hodnocení dětí těchto plně prožitých a programem nabytých činností bylo jednoznačně pozitivní.  

 

Základní škola čerpá v letošním školním roce dotace z MČ Praha 10 na primární prevenci a na adaptační pobyt žáků 6. ročníků. Adaptační pobyt proběhl v termínu 9. 9. – 13. 9. 2019 a finanční dotace městské části byla ve výši 112 000 Kč. Programy primární prevence probíhají ve spolupráci s divadelním spolkem Divadelta, který nabízí interaktivní představení k prevenci šikany, kyberšikany, zneužívání návykových látek, vztahů v kolektivu apod. Finanční dotace na tyto aktivity činí 50 000 Kč.

2019-12-03T10:56:51+02:00