Přejeme Vám vánoční svátky plné poezie, kouzla zvyků a blízkosti nejmilejších.

Do nového roku přejeme všem rodičům a přátelům školy pevné zdraví, hodně klidu, naděje a vnitřní pohody, dětem spokojené učitele a hodně jedniček ve „dvojkovém“ roce 2020.

Základní škola Hostýnská

2019-12-09T15:45:33+02:00