Výuka ve škole od 12. 10. 2020

Výuka ve škole od 12. 10. 2020

Informace z 9. 10. 2020: Nedílnou součástí informací k distanční výuce je rozvrh distanční výuky, kde on-line hodiny přes platformu MS Teams budou v prvním týdnu distanční výuky pro každou třídu uskutečněny pouze z hlavních předmětů, tj. Český jazyk, Matematika, Anglický jazyk, a to dvě hodiny týdně. Z ostatních předmětů budou učitelé žákům zadávat učivo přes Školu OnLine, ale mají možnost se kdykoliv s žáky také spojit na dobrovolnou konzultaci přes Teams. On-line výuku přes Teams zařazujeme v prvním týdnu povinně pouze z hlavních předmětů proto, aby si všichni zúčastnění v klidu mohli spojení znovu od jara oživit a nebylo toho na ně najednou moc.

MS Teams lze i stáhnout jako aplikaci do tabletu nebo mobilního telefonu.

Pokud by distanční výuka pokračovala dále i od 2. 11., přibyly by další předměty vyučované on-line přes platformu MS Teams, a to již povinně.

Další informace dostanou rodiče od učitelů na třídních schůzkách, které se uskuteční v týdnu od 12. 10. 2020

Informace z 8. 10. 2020: Na dnešní (čtvrtek 8. 10. 2020) tiskové konferenci Vláda ČR informovala o omezení provozu škol od pondělí 12. října 2020. K dnešnímu dni nemáme žádné podrobné informace, přesto zákonné zástupce chceme co nejdříve informovat o tom nejpodstatnějším. Další informace zveřejníme během zítřejšího dne (9. 10.). Také budou rodiče kontaktovat třídní učitelé. 

První stupeň

Výuka prezenční v plném rozsahu, při hodinách Tv budou častěji zařazovány zdravotní procházky. Školní družina bez omezení, ve stejném režimu. Školní klub je pro žáky do odvolání uzavřen.  

Druhý stupeň

Výuka v týdnu od 12. 10. do 16. 10. 2020  

  • Prezenční výuka pro třídy: VI. A, VI. B, VII. A, VIII. A, IX. A 
  • Distanční výuka pro třídy: VI. C, VII. B, VII. C, VIII. B, IX. B 

Výuka v týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020  

  • Prezenční výuka pro třídy: VI. C, VII. B, VII. C, VIII. B, IX. B 
  • Distanční výuka pro třídy: VI. A, VI. B, VII. A, VIII. A, IX. A 

Ministr školství mládeže a tělovýchovy dodatečně upraví organizaci školního roku 2020/2021 pro první a druhý stupeň a k podzimním prázdninám (29. 10. a 30. 10) a k státnímu svátku (28. 10) bude ještě přidáno volno ve dnech 26. 10. a 27. 10. 2020. Nezmění-li se situace, bude škole od pondělí 2. 11. 2020 plně v provozu. 

Od 1. 9. všechna opatření školy mají za cíl co nejdéle udržet školu na prezenční výuce. Věříme, že všechna tato opatření budou mít dobré výsledky a v listopadu se se všemi žáky v co nejvíce normální podobě osobně setkáme. 

2020-10-11T18:11:50+02:00