Testování žáků od 26. 4.

Testování žáků od 26. 4.

Ministerstvo rozhodlo, že do všech škol budou pro další týdny dodány jiné testy než ty, které jsme používali v minulých týdnech. Jedná se o testy Singclean. Doporučujeme rodičům, aby dětem ukázali instruktážní video a případně se svými dětmi probrali vlastní testování. Instruktážní video předali nebo předají dětem i třídní učitelé například na třídnických hodinách nebo konzultacíchJen pro zajímavost, testy prozatím ve škole nemáme, prý do školy ani nebudou distribuovány a budeme si je někde muset vyzvednout, ale zatím nikde nejsou. Stále tedy ani nevíme, jestli všechny testy budou obsahovat všechny komponenty v dostatečném množství, například stojánky na zkumavky. Je možné, že v některých třídách využijeme původní testy z předchozí dodávky 

Počítáme se tím, že organizace testování v dalších týdnech bude probíhat stejně jako v předchozím, tedy na ranní družině, v jídelně (1. – 3. ročníky), a hlavně v kmenových třídách. Doufáme v to, že většina žáků bude testována v kmenových třídách bez přítomnosti rodičů. Samozřejmě testování ve školní jídelně bude pro rodiče i žáky stále k dispozici, ale pokud to bude jen trochu možné, prosíme rodiče, aby testování již nechali na škole. I přesto, že testování bude probíhat jinými testy, budou dětem a třídním učitelům pomáhat ostatní pedagogové. Chceme touto cestou poděkovat všem kolegům za skvělou součinnost a také děkujeme všem rodičům za spolupráci. Po prvních čtrnácti dnech můžeme konstatovat, že testování žáci skvěle zvládají. Těšíme se na všechny děti, které snad do školy dorazí v dalších týdnech. 

Testování žáků, kteří se hlásí na SŠ 

Jak jsme již informovali, základní škola má povinnost vydat žákům potvrzení o negativním testu, které předloží na SŠ při přijímacích zkouškách. Potvrzení je v tomto případě platné týden, tedy do 6. května 2021 (viz pokyn MŠMT). Žáci nemusí být testováni ve škole, je možné využít i jiné testovací centrum. 

5. ročníky

Žáci pátého ročníku budou testováni standardně ráno s celou třídou ve škole, ve čtvrtek 29. 4. a v průběhu dopoledne jim bude předáno Potvrzení o provedení testu na přítomnost viru – negativním výsledku testu. 

7. ročníky

Žáci sedmého ročníku, kteří se hlásí víceletá gymnázia, budou testováni v jídelně školy ve čtvrtek 29. 4. od 8:45, po testování jim bude předáno Potvrzení o provedení testu na přítomnost viru – negativním výsledku testu. Po testování žáci okamžitě odchází ze školy. Po dobu testování budou omluveni z případných on-line hodin. 

9. ročníky

Žáci devátých tříd budou testováni v jídelně školy ve čtvrtek 29. 4. Po testování jim bude okamžitě předáno Potvrzení o provedení testu na přítomnost viru – negativním výsledku testu. Po testování žáci okamžitě odchází ze školy. Ve čtvrtek nebudou z organizačních důvodů v devátých ročnících probíhat on-line hodiny, učivo bude zadáno. 

  • Žáci třídy IX. A přichází do školy na testy v 9:30 
  • Žáci třídy IX. B přichází do školy na testy v 10:30 
2021-04-23T14:05:07+02:00