Hostýnská 2100/2, 108 00 PRAHA 10 tel.: 274770046, 274771035 fax:274772957 email:skola@hostynska.cz

Ukázky z geologických exkurzí do Dolomit

Ukázka programu | Výchovně vzdělávací cíl | Fotky | Práce dětí | Postřehy dětí

Program geologické exkurze

Cíl: Poznávání nejzajímavějších geologických, přírodních, kulturních a turistických lokalit Dolomit. Doplnění výuky přírodopisu z běžných hodin o tolik potřebný kontakt s realitou, osvojení si a vyzkoušení teoreticky získaných vědomostí přímo v praxi ve velice atraktivním prostředí italských Dolomit.

Program: Exkurze navazuje a rozšiřuje náplň výuky přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Převážná většina programu je zaměřena především na rozšíření praktických dovedností žáků. Kromě teoretického výkladu žáci v průběhu exkurze zpracovávají samostatnou práci, jejíž součástí je plnění praktických úloh přímo v terénu. Tato práce je klasifikována.

Geologická a topografická část programu: Práce s geologickou a turistickou mapou, geologická historie a specifika Dolomit a jejich začlenění do alpského systému, poznávání hornin a minerálů, stratigrafické linie a rozhraní, pozůstatky fosilních živočichů, návštěva veřejnosti utajených paleontologických lokalit (dinosauří stopy atd…), práce s geologickým kompasem, základy topografie, prohlídka krasových jevů.

Turistická část: výlety ve vysokohorském prostředí vč. výstupu na vyhlídkovou horu Dolomit Piz Boe (3 152 m), bezpečnost pohybu ve vysokohorském prostředí, horolezecká minulost a současnost Dolomit, prohlídka legendárních stěn včetně významných českých prvovýstupů.

Kulturní a historická část: Prohlídka Cortiny d´Ampezzo - dějiště ZOH, seznámení s historií a průběhem odvážných vysokohorských bojů v 1. svět. válce v Dolomitech včetně účasti našich legionářů.

Denní program:

1. den: prohlídka Cortiny d´Ampezzo, Lago di Ghedina, kaskády Travenanses (pěší turistika 20 km v nadm. výškách okolo 1700 m)

Náplň: geologie a původ území, časová posloupnost jedn. geolog. událostí, bezpečnost pohybu ve vysokohorském prostředí, historie Dolomit a Cortiny jako olymp. centra

2. den: Pieve di Livinallongo, Col di Lana - výstup na slavnou horu 2640 m, proslavenou těžkými boji za I. svět. války (pěší turistika 15 km, převýšení 1000 m)

Náplň: seznámení s historií bojů, četba o napínavé voj. operaci na Col di Laně, horolezecká historie a současnost Dolomit, úspěchy českých alpinistů v této oblasti

3. den: passo Falzarego, hora Kleine Lagazuoi 2752 m (pěší okružní trasa 20 km v nadm. výšce 2 500 m)

Náplň: seznámení a výhled na hlavní horské skupiny, topografická část úkolů, struktura a vznik typických dolomit. útvarů, vegetační stupně

4. den: středisko Arraba, passo Pordoi 2242 m , vyhlídková trasa na Porta Vescova 2565 m (pěší turistika 10 km v nadm. výšce okolo 2000 m)

Náplň: odhady vzdáleností, vulkanické a usazené útvary, problematika vys. výšek a aklimatizace, zhodnocení exkurze

Výchovně vzdělávací cíl

Hlavním cílem akce bylo na pozadí geolog. programu přivézt děti k tomu, aby si samy začaly všímat jevů, které by jinak v přírodě přehlédly, k uvědomění si, co všechno z učiva lze aplikovat v terénu, a především k vytvoření nebo prohloubení vztahu k horám a krásné přírodě, k prohloubení vztahů mezi sebou samými i poznání nutnosti spolupráce v kolektivu. Celá akce zároveň posloužila jako rozlučka žáků devátých tříd s třídními kolektivy i se školou. Tento zájezd jsme zhodnotili po všech stránkách (děti, náplň, celková pohoda) jako nejlepší z dosud uskutečněných několikadenních zahraničních výjezdů žáků ZŠ Hostýnská.

Fotodokumentace

Na vrcholu Piz Boe | Výstup na Kl. Lagazuoi | Camp Col di Lana - naše základna | Výuka pod Tofanou di Roses | Sextenské Dolomity | Masív Pomagagnon | slavné Tre Cime

Postřehy dětí po skončení zájezdu

Martina Čížková 9.B (1999)

Geologická exkurze se podle mého názoru vyvedla. Samozřejmě měla své dobré i horší chvilky.

O jedno velké vzrůšo se postaralo hned od začátku počasí, které nám “zpestřovalo” den. Déšť mi sám o sobě nevadí. Jenže když mi v noci kapalo na obličej a nohy, tak jsem klela. Při výletech po Dolomitech nás déšť stále pronásledoval. Choval se jak malej, hrál si s náma na schovávanou i honěnou. Občas osvěžil, ale ve většině případech se postaral o promočení na kost a nachlazení.

Kapky deště jsem měla stále u sebe. Už od rána, když jsem lezla do navlhlých bot, které nestíhaly uschnout. Déšť na mě šusťákovku úplně přilepil, připadala jsem si jak v alobalu. V pláštěnce jsem se cítila pro změnu jako ve skleníku. Nejlépe se mi chodilo v kraťasech, i když to též nebyl žádný med. Nejdříve osvěžil, jenže pak mi začala být pěkná kosa a nohy mi zmrzly tak, že jsem je necítila. Hrůza byla to rozmrzání. Nejvíce se mi stejně líbily krátké oddychové (nenáročné) procházky po vrstevnicích a z kopce, při kterých pražilo sluníčko! (Bohužel jen pro vedoucího výpravy).

Klidně bych vyrazila znovu stanovat do Dolomit. Vylezla bych na nějakou třítisícovku a dál bych poznávala a fotila nová místa. Jen bych přidala trochu víc sluníčka. Ta příroda mě opravdu učarovala. Tak krásně tvarované, občas zasněžené kopce, nádherně čisté potůčky, ze kterých se dalo pít …

Dolomity na mě působily uklidňujícím dojmem, připadala jsem si tam jako v pohádce. Hlavně, když jsem byla sama u řeky. Jednoduše se mi povedlo vypadnout z reality a se zavřenýma očima vychutnávat šumění stromů, tok řeky, chrastění kamínků v dlani - prostě pohodička.

Jitka Nedvědová 9.C (1999)

Nejvíc se mi líbilo sblížení celého kolektivu a poznání učitelů i z jiné stránky, než jen ze ZŠ Hostýnské. Díky tomu mi tolik nevadilo to počasí, které se k takové krajině vůbec nehodí.

Nelíbilo se mi, jak byl náš pobyt v Dolomitech krátký. Nejradši bych se tam hned vrátila.

Radek Podliska 9.B (1999)

Nejvíce se mi v Dolomitech líbilo to, když jsem zjistil, že náš řidič, se kterým jsem si vyprávěl vtipy o policajtech, a se kterým jsem si říkal, jak jsou policisté na nic, že je policista. Nakonec po malé "tiskové konferenci" se s ním dobře povídalo. Co se Dolomit týče, nejvíce se mi líbil výstup na horu Col di Lanu, kde jsme pěšky vystoupili do velké výšky a mohli jsme se zapsat do vrcholového deníku.

Karolina Kramarzová 9.B (1999)

Nejvíce se mi líbil asi pocit, který jsme měli, když jsme vystoupili na Col di Lanu.

Hana Houdková 9.B (1999)

Nejvíc se mi líbila krásná příroda, která z dálky vypadala jako plastická mapa, čisté potoky a domky s dřevěným balkonem. ..

Ukázky z žákovských prací

zadání - 1. část ukázka - 2. část ukázka

Příprava programu a realizace zájezdu: p. uč. Jan Vesták, poděkování za pomoc patří Lucii Rakoncajové, Ondřeji Staňkovi a p. uč. Stanislavu Kodetovi. Zájezd se uskutečňuje pravidelně po mnoho let.


Profil | Info | Učitelé | Třídy | Akce | Sport | Foto | Úspěchy

Z výuky | Rozvrhy | Rada | Škola | Řády