Hostýnská 2100/2, 108 00 PRAHA 10 tel.: 274770046, 274771035 fax:274772957 email:skola@hostynska.cz

Úspěchy našich žáků v různých soutěžích a turnajích

Aktuální úspěchy od roku 2004/2005 | Školní rok 2003/2004 | Školní rok 2002/2003 |
Školní rok 2001/2002 | Školní rok 2000/2001 | Školní rok 1999/2000


Úspěchy žáků (chronologicky) od školního roku 2004 dále


Školní rok 2004/2005

Pohár pražských škol - atletika

Pohár pražských škol - atletika

Dne 30. 9. 2004 se děti 2. – 5. tříd zúčastnily atletických závodů pro nejmladší žactvo v rámci Poháru pražských škol na atletickém stadioně Slávia Praha. Soutěžilo se v atletických disciplinách: běh na 50m , skok do dálky, hod míčkem a běh na 600m. Nejlepších výsledků dosáhli: Kategorie: žáci 2. – 3. tříd
1.místo – skok do dálky  Aneta Horáková 3.A
2. místo – hod míčkem Tomáš Dvořák 3.B
2. místo – běh na 50m Dominika Pokrupová 3.A
3. místo – běh na 50m Adam Jermář 3.A
Fantastický byl boj děvčat v běhu na 600 m a to jak v kategorii: žákyně 2. – 3. tříd, tak v kategorii: žákyně 4. – 5.tříd. Krásné 3. místo obsadila Adéla Fílová ze 3.A v kategorii žákyně 2. –3. tříd a 3. místo v kategorii žákyně 4. –5. tříd patří Tereze Nováčkové z 5.A. Počasí nám přálo a děti strávily příjemné dopoledne plné sportu. Určitě se zase všichni v nejbližší době na podobném sportovním klání sejdeme. Blahopřejeme všem, vítězům i ostatním závodníkům, vždyť důležité je zúčastnit se.
Foto zde...


Školní rok 2003/2004

Okresní kolo v košíkové dívek | Pražské poetické setkání | Recitační soutěž v cizím jazyce | Vánoční tenisový turnaj

Okresní kolo v košíkové dívek

Dne 23. 2. 2004 družstvo děvčat ve složení Plzenská, Jindrová, Řádková, Beránková, Jakubcová, Richtrová vyhrálo okresní kolo v košíkové a postupuje do krajského kola.

Pražské poetické setkání - recitační soutěž

Dne 28. 1. 2004 po obědě se lavice třídy 3. B zaplnily nedočkavými žáky. Konala se zde jako každý rok významná akce, školní kolo recitační soutěže Pražské poetické setkání.

Recitační soutěž v anglickém a německém jazyce

Ve středu 12. 11. 2003 odpoledne se jazyková pracovna zaplnila nadšenými žáky a žáčky a jejich učiteli. Všichni se sešli na recitačním soutěžním klání v anglickém a německém jazyce, vyhlášeném u příležitosti oslav Evropského dne jazyků. Všichni zúčastnění (a bylo jich dost - třicet devět) předvedli svým vyučujícím i kamarádům, že se učí cizí jazyk s chutí. Vyslechli jsme fůru pěkných říkanek, básní, něco málo prózy a zazněly i písničky. Obecenstvo i soutěžící se dobře bavili, i když některým aktérům tréma stahovala krček. Porota měla po skončení soutěže nelehký úkol – určit vítěze jednotlivých kategorií. Ti nejlepší byli odměněni pěknou knížkou, udělena byla i cena sympatie za mimořádný výkon, všichni bez rozdílu si zaslouží uznání. Na celé čáře zvítězila radost a dobrá nálada. Rozhodně jsme si užili příjemné odpoledne a už teď se těšíme na příští ročník.

Výsledky soutěže:

 
 
a) Anglický jazyk

1. kategorie – 4. ročníky (udělena dvě druhá místa)                       
1. Kristýna Adámková, 2. Karolína Mottlová, Daniela Míková, 3. Klára Šnederflerová

2. kategorie – 5. ročníky (udělena dvě třetí místa)
1. Marcela Růžičková, 2. Sylvie Jedličková, 3. Barbora Slavíková, Jitka Bárová

3. kategorie – 6. ročníky
1. Kristýna Hlušičková, 2. Adéla Šafářová, 3. Dagmar Jindrová

4. kategorie – 7. - 9. ročníky (udělena pouze dvě první místa)
1. Markéta Harlasová, Tomáš Svoboda

Cena sympatie:    Lukáš Podraský


b) Německý jazyk

5. ročník
1. Julie Hrazánková, 2. Šárka Pavlišínová

6. ročník
1. Simona Kupková, 2.
Karolína Horová, 3. Dáša Sobotová

9. ročník
1.
Denisa Korešová, 2. Jitka Divišová

Hodnocení tenisového turnaje – ZŠ Hostýnská

V týdnu od 15. do 17. prosince 2003 se uskutečnil na ZŠ Hostýnská pod záštitou NF dětského a juniorského tenisu vánoční tenisový turnaj o ceny mezi hráči druhých a třetích tříd, následně čtvrtých a pátých. Turnaj se týkal žáků ZŠ Hostýnská, kteří při základní škole trénují tenis. Pro první ročníky byly připraveny hry a soutěže o ceny.

V pondělí byl turnaj uspořádán pro druhé a třetí třídy. Zúčastnilo se celkem 28 hráčů z 37. Všichni hráči byli vylosováni do pavouka hlavní soutěže a dále byla připravena útěcha pro vyřazené hráče z prvního kola. Vítězem hlavní soutěže se stal Jan Krákora (3. třída), na druhém místě skončil Richard Stiebal (2. třída), třetí Martin Zurian (3. třída) a čtvrté místo obsadila Adéla Fílová (2. třída). Cenu útěchy vyhrál  Martin Kopáček (3. třída), který ve finále porazil Petru Švejdovou (3. třída).

V úterý děti prvních ročníků byly rozděleny po třídách. Z 1. A se zúčastnilo celkem 18 žáků, z toho bylo 11 tenistů. Z 1. B celkem 17 žáků, všichni navštěvují hodiny tenisu. Děti mezi sebou soutěžily v pěti herních disciplínách, které byly zaměřeny na základy tenisu. Body z jednotlivých soutěží byly sečteny. Pořadí I. A: 1. místo Tomáš Mleziva, 2. místo Jan Harant, 3. místo Kateřina Nováková, 4. místo Michal Škvařil. I. B: 1. místo Petr Andreas, 2. místo Josef Vladyka, 3. místo Lukáš Reichmann, 4. místo Jakub Grohmann.

Ve středu se turnaje zúčastnilo celkem 10 hráčů z 25 ze čtvrtých a pátých tříd, kteří byli také vylosováni do pavouka hlavní soutěže. První místo obsadil Kryštof Mísař (5. třída), který ve finále porazil Štěpána Borovičku (5. třída). Na třetím místě  skončil Michal Chvála (5. třída) a na čtvrtém Sebastian Korynta (5. třída). Cena útěchy patřila Jakubovi Chudému,  který porazil Kateřinu Chudou (oba 4. třída).


Školní rok 2002/2003

Obvodní kolo nejmladšího žactva v atletice |  Olympijský čtyřboj | Běh E. Zátopka | Turnaj ve vybíjené | Obvodní kolo ve florbalu | Obvodní kolo recitační soutěže | Školní kolo turnaje v dámě | Obvodní kolo košíkové chlapců a dívek |

Obvodní kolo nejmladšího žactva v atletice

Dne 3. 6. 2003 se naši mladší žáci a žákyně zúčastnili obvodního kola nejmladšího žactva v atletice pořádaném na atletickém stadionu Slavia Praha. V kategorii žákyň ( 2. - 3. ročník ) v běhu na 50 m se nejlépe umístila Tereza Nováčková ze 3. A, která obsadila pěkné 1. místo. V téže kategorii ve skoku do dálky se umístila na 3. místě Alexandra Vejsadová ze 3. B. V kategorii žáků ( 2. - 3. ročník ) v běhu na 600 m se nejlépe umístil Jakub Chudý ze 3. C, který obsadil 2. místo. Ve stejné kategorii v hodu míčkem obsadil 3. místo Jakub Župka ze 3. C. V kategorii žákyň ( 4. - 5. ročník ) v hodu míčkem si nejlépe vedla Klára Korychová ze 4. A, která se umístila na 2. místě. V kategorii žáků ( 4. - 5. ročník ) v hodu míčkem obsadil 2. místo Martin Vaněk z 5. A.

Obvodní kolo košíkové

Dne 25. 2. 2003 se uskutečnil turnaj obvodního kola v košíkové chlapců.  Náš tým se umístil na 1. místě a to v tomto složení: Pavel Blažek, Saša Velart, Tomáš Jonák, Lukáš Staněk, Roman Světnický, Adam Jareš, Anton Dorotkov, Alexandar Podzemný a Michal Němec. Družstvo naší základní školy postoupilo do krajského finále.

Ve středu 26. 2. 2003 pokračoval v naší škole turnaj obvodního kola v košíkové. Tentokrát hrála děvčata. Naše družstvo  skončilo sice na druhém místě, ale protože zvítězily dívky ZŠ Bratří Jandusů, tedy tým z Prahy 15, postupujeme z druhého místa do krajského kola i my. Družstvo dívek nastoupilo ve složení: Žďárová Hana, Melicharová Alena, Hladíková Alice, Jindrová Monika, Orságová Marcela, Plzeňská Markéta, Křížová Andrea, Páleníková Vanda, Nováková Veronika, Voglová Jana, Beránková Monika.

Turnaj v dámě

Dne 28. 1. 2003 se v naší škole uskutečnil turnaj v dámě. Nad hracími deskami si lámalo hlavu celkem 32 statečných hráčů a hráček. V I. kategorii (1. - 5. třída) se utkalo 23 hráčů, hrálo se vyřazovacím systémem na tři kola. Na 1. místě se umístil Chvála Michal (IV.B), na 2. místě Eliáš Michal (I.B) a na třetím místě Chudý Jakub (III.C). V II. kategorii (6. - 9. třida) se utkalo systémem "každý s každým" 9 hráčů. Na 1. místě se umístil Lazárek Martin (VII.C), na 2. místě Fíl Lukáš (IX.C) a na 3. místě se umístila Vrbová Kristina (VI.B). 

Obvodní kolo recitační soutěže

Dne 3. 2. 2003 do obvodního kola recitační soutěže "Pražské poetické setkání" v nejmladší kategorii postoupili žáci: Richard Stiebal, Aneta Horáková, Oldřich Skoupý a Michal Eliáš. Po úspěšném absolvování obvodního kola se na 1. místě umístil Michal Eliáš z I.B a 3. místo obsadil Richard Stiebal z I.A. Dobrých výsledků bylo dosaženo i v dalších kategoriích. Ve 2. kategorii vybojovaly 1. místo Karolína Mottlová ze III. C a 3. místo Barbora Báštecká ze III. A. Ve 3. kategorii obdržela Iveta Janečková z VI. A čestné uznání a stejně tak čestné uznání získal Jakub Dufek z IX. C. Ve středu 5. 2. 2003 se naši úspěšní žáci zúčastnili v Divadle Solidarita setkání s p. starostou Prahy 10 Milanem Richtrem, který ohodnotil vynikající výkony recitátorů škol Prahy 10. Děti za odměnu získaly věcné dary.

Obvodní kolo ve florbalu

Obvodní kolo ve florbalu se konalo tradičně za účasti žaků a žákyň naší školy. Naši chlapci se umístili na pěkném 2. místě z osmnácti zúčastněných škol. Až ve finálovém zápase o 1. nebo 2. místo se při nájezdech dvakrát netrefili. Byl to zase výrazný sportovní úspěch a škola umožní hráčům za odměnu zúčastnit se zdarma utkání PMEZ ve florbalu, které v těchto dnech probíhá v Praze. Děvčatům se tentokrát dařilo o poznání méně. Bohužel nepostoupila ani ze základní skupiny.   

Turnaj ve vybíjené mladších žáků

V sobotu 30.11. se konal turnaj mladších žáků ve vybíjené na ZŠ Hornoměcholupská. Z 9 družstev se umístilo družstvo našich žáků z 5.A a z 5.B na pěkném 2. místě ve složení z 5.A Pavel Šlauf, Tomáš Hájek, Jiří Jača, Martin Zahajský, Vendula Hokšárová a z 5.B Nikos Telioridis, Josef Řezníček a Jan Kočka. Všem hráčům gratulujeme.

Olympijský pohár v atletickém čtyřboji

1. 10. se konalo obvodní kolo Olympijského poháru v atletickém čtyřboji.
Družstvo chlapců ve složení Blažek, Jan Sicha, Jonák, Veselý, Hornych obsadilo 2 místo.
Družstvo dívek (ve složení: Plzenská, Bayerová, Páleníková, Johana Lauschmannová, Wirthová) zvítězilo a postupuje do krajského kola, které se uskuteční na jaře 2003.

Štafetový  běh Emila Zátopka

Letos jsme běželi 11. ročník Zátopkovy štafety a dosáhli jsme v historii naší účasti druhý nejlepší čas 2:46:00. Nejlepší kilometr uběhl Michal Němec za 03:16:05 a z dívek Markéta Plzenská 3:23:00. Nepřekonali jsme zatím náš rekord 2:39:05 a ani v jednotlivcích čas
03:12:28. Snad příště.


Školní rok 2001/2002

Běh E. Zátopka | Železňák | Přespolní běh krajské finále | Stolní tenis |Obvodní kolo v basketu | Pražské vajíčko | Olympiáda v Čj | Softbal
Novodobé olympijské hry | Obvodní kolo vybíjené | Pohár rozhlasu | Vybíjená P.10 a 15 Salming cup 2002 | Atletika | Krajské finále Poháru rozhlasu

družstev ve stolním teniseObvodní kolo turnaje

III. místo družstva ve složení: Andrea Šáchová, Marcela Orzságová, Markéta Plzenská

Štafetový  běh Emila Zátopka

Složení družstva:

Markéta Plzenská
Tereza Bazerová
Johana Lauschmannová
Lenka Rechterová
Lucie Jakubcová

Závod celkově vyhrála Markéta Plzenská.

3. 10. Štafetový maratonský běh Emila Zátopka

Celková délka úseku na jednoho žáka činí 1000 m. Celkový čas školy: 2 hodiny 48 minut 36 sekund.

Nejlepší časy:

Tomáš Jonák (ročník 87) čas: 3 min 13 s
Markéta Plzenská (ročník 88) čas: 3 min 19 s
Daniel Růžek (ročník 87) čas: 3 min 29 s

8. 10. Železnák 7. ročník

Tato soutěž se skládá z běhu, jízdy na kole a plavání.

Kategorie do 5. třídy

1. Dáša Jindrová
2. Radim Navrátil
3. David Matějka
4. Lucie Krejčová

  Kategorie 6. - 8. třída

1. Markéta Plzenská
2. Adam Jareš
3. Lukáš Fíl
4. Lukáš Krejčí
5. Monika Jirudová

Obvodní kolo v basketu

Družstva dívek a chlapců se zúčastnila obvodního kola v basketu. Družstvo dívek skončilo na druhém místě. Chlapci se probojovali do finále. Oba týmy si zaslouží uznání.

Recitační soutěž Pražské vajíčko

Školního kola se zúčastnilo 26 žáků. Z prvního stupně 19 a z druhého 9.

Do obvodního kola postoupili:

Z první kategorie:

B. Báštecká II.A - získala čestné uznání
K. Mottlová II.B - získala 2. místo s postupem do městského kola
K. Adámková II.B

Obvodní kolo Olympiáda v českém jazyce

V obvodním kole olympiády z českého jazyka naši žáci obsadili krásná místa.
Jana Cholevová z šesté třídy obsadila osmé místo a Roman Řanda z deváté třídy obsadil třinácté místo z třiceti třech účastníků.

Obvodní kolo v softbalu

Družstvo žáků a žákyň 7. - 9. tříd zvítězilo v obvodním kole softbalu. Blahopřejeme a přejeme pevné nervy a štěstí v krajském kole, které bude 13. 5. 2002 na softbalovém stadionu v Krči.

Minimiss aerobik

Lucie Fenyková a Anička Máčková se zúčastnily soutěže Minimiss aerobik české republiky 2002. Nepodařilo se jim probojovat ze sto padesáti mezi třicet nejlepších. Snad příště

Novodobé olympijské hry

Sportování v duchu hesla pana Cubertina, zakladatele Novodobých olympijských her, "Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se", jsme v pátek 10. 5. 2002 soutěžili v malé kopané, streetballu, stolním tenise, skoku vysokém a twistru. Máme i vítěze: skok vysoký Lucie Staňková 130 cm, Tomáš Jonák 145 cm. V twistru 1. místo: Tereza Bayerová, 2. místo: Jakub Dufek, 3. místo: Jakub Urban.

Obvodní kolo vybíjené

V obvodním kole vybíjené obsadila děvčata ze šestých tříd pěkné 3. místo.

Pohár rozhlasu

Po letech zase úspěch v atletice. V obvodním kole Poháru rozhlasu obsadilo družstvo mladších žákyň 1. místo a postupují do krajského finále.
Složení družstva: Kouklová, Bayerová, Plzenská, Linhartová, Lauschmannová, Páleníková, Kononová, Jindrová, Richterová, Křížová K.

Vybíjená škol Prahy 10 a 15

Dne 20. 5. se zúčastnily dívky z 5. tříd sportovní soutěže škol Prahy 10 a 15 ve vybíjené. Celkově se umístily na 4. místě.

Salming cup 2002

Žáci naší školy se umístili na druhém místě tabulky F v turnaji ve florbalu. V semifinále tabulky F s přehledem vyhráli nad DDM - Buldoci 7 : 2. Bohužel ve finále tabulky F podlehli ZŠ Mendelova 4 :10. Celkově v turnaji hráči ZŠ Hostýnská skončili na stříbrném druhém místě a můžeme jim blahopřát.
Kanadské bodování turnaje dopadlo pro ZŠ Hostýnskou také velmi dobře. Nejlépe se z naší školy umístil Vanko Marek se sedmnácti body. Celkově v bodování skončil na pátém místě. Blahopřejeme.
A ještě jedna potěšující zpráva pro naše barvy. Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Standa Damiadinis právě z naší školy. Vřelé díky a blahoprání k tomu.

Pohár pražských škol Poprask v atletice

Dne 4. 6. 2002 proběhlo obvodní kolo škol Prahy 10 v rámci Poháru pražských škol Poprask v atletice pro nejmladší žactvo.
Ze zúčastněných žáků a žákyň naší školy se nejlépe umístili žáci 5. ročníku a to Jan Pichner 1. místo v hodu kriketovým míčkem, Ivan Prosvirnikov 1. místo ve skoku do dálky, Ondra Sládeček 2. místo v běhu na 50m a za žákyně Kristýna Vašíčková 1. místo v hodu kriketovým míčkem.

Krajské finále Poháru rozhlasu

Další výrazný úspěch našich atletek. V krajském finále Poháru rozhlasu dne 12. 6. obsadilo naše družstvo mladších žákyň ve složení Plzenská, Bayerová, Jindrová, Páleníková, Kolbová, Kouklová, Vašíčková Kristýna, Lauschmanová krasné 3. místo. Teď budeme čekat, jestli dosažených 4983 bodů bude stačit na republikové finále, které se uskuteční na podzim v Jablonci. Držme palce!


Školní rok 2000/2001

softbal | vybíjená | rokenrol | florbal | Pražské vajíčko | výtvarná soutěž firmy Orion
vítězové slalomu na LVVZ Herlíkovice 2001 | recitační soutěž Macharův Brandýs

18. 5. Literární a recitační soutěž Macharův Brandýs
Již druhý rok se podařil úspěch žákům naší školy, kteří se letos zúčastnili III. ročníku literární a recitační soutěže Macharův Brandýs.
V historických prostorách brandýského zámku v nádherné atmosféře soutěžilo přes sto recitátorů a prozaiků s vlastní tvorbou. Kaple zámku patřila 11. 5. 2001 všem nadšencům prózy a poezie, mezi které patřili i tito žáci a žákyně: Barbora Báštecká I.A, Karolína Mottlová I.B, Helena Kriglová II.C, Jakub Raab III.B, Iveta Janečková a Veronika Mayerová IV.A, Nela Kosová V.B a získali tato ocenění.
V 1. kategorii v literární soutěži ve vlastní tvorbě získala 2. místo Veronika Mayerová ze IV.A se svými pověstmi (O pokladu hraběte Gerštorfa, O tajné chodbě, O ďáblově tajné moci).
Ve 2. kategorii recitační soutěže získala 2. místo Nela Kosová z V.B za přednes prózy Josefa Koláře - Kocour Modroočko - Stonal jsem.
Zvláštní cena Portálu byla udělena za mimořádný přednes básně Jana Skácela Uspávanka s popelčiným oříškem Ivetě Janečkové ze IV.A.
Poděkování patří učitelům, kteří pomohli žáky připravit a rodičům za jejich podporu. Všem zúčastněným žákům gratulujeme. (příspěvek A. Kucínové, učitelky prvního stupně)

20. 4. Na hřišti TJ Bohemians Praha se 18. dubna uskutečnilo v rámci Poháru pražských škol "Poprask" obvodní kolo v softbalu. Zvítězil tým našich chlapců, který byl složený z žáků osmých a devátých tříd. Základní družstvo tvořili: Novák Jan, Novák Petr, Cvejn Jiří, kapitán Marek Jurčík, Martin Klika, Jan Šiftař, Stanislav Čechonin, Martin Nedvěd a Tomáš Neckář. Náhradníci byli Martin Vodehnal, Jaroslav Trhlík a Roman Zrubec. K úspěchu a postupu do městského finále gratulujeme.

20. 4. Ve středu 18. dubna se chlapci a dívky z pátých tříd zúčastnili turnaje ve vybíjené.
Celé klání se odehrávalo na hřišti ZŠ Brigádníků. Tartanová plocha tenisových kurtů nabízela skvělé podmínky a všichni se těšili na senzační podívanou. Ta byla zpočátku trochu pokažená nevlídným počasím, nažhavení hráči a hráčky byli co chvilku zchlazováni sprškami deště, ale nadšení pro hru záhy strhlo všechny tak, že si nevšimli ani skromných slunečních paprsků, které vystřídala hrozivá mračna.
V kategorii dívek soutěžila 4 družstva. Děvčata byla trochu handicapována tím, že většinu zápasů z důvodů urychlení soutěží odehrála na vedlejším antukovém hřišti. Mladým slečnám se moc nechce umazat si zadečky načerveno, čímž samozřejmě utrpí úroveň hry. Naše děvčata obsadila nakonec čtvrtou příčku.
Do soutěže chlapců se přihlásilo 6 družstev. Kluci tedy hráli ve dvou skupinách po třech a vítěze skupin čekal finálový zápas o první místo. Naši hoši si vedli ve skupině skvěle, nezaváhali, porazili oba soupeře a cesta do finále byla otevřená!
Ve finále čekal kluky fakt silný soupeř - ZŠ Hostivař. Chlapci hráli výborně, ale stále prohrávali o dva až tři vybité hráče. Necelé dvě minuty před koncem, kdy se zdálo být rozhodnuto, že si odneseme stříbro (což by vůbec nebylo špatné), roztočili kluci na hřišti nevídaný kolotoč, svého soupeře naprosto vyvedli z míry a bezchybným výkonem strhli těsně před závěrečným hvizdem vítězství na svoji stranu!
Odměna pro vítěze byla sladká - bonboniéra - o kterou se kluci hned podělili, ale tuším, že daleko víc je hřála radost z vítězství, dosaženého nejen skvělým výkonem jednotlivých hráčů, ale především výbornou týmovou spoluprací.
Gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy
!
(
příspěvek paní učitelky Zuzany Řandové)

14. 3. Lenka Richterová a Lukáš Krejčí získali 10. místo v mistrovství ČR v akrobatickém rokenrolu. Gratulujeme.

7. 3. V mezioddlílové soutěži v akrobatickém rokenrolu, která se konala na naší škole, se v soutěži párů nejlépe vedlo Lence Richtrové s Lukášem Krejčím z V. B, kteří skončili na 1. místě. V soutěži formací obsadila Lucie Jakubcová (V. B) 1. místo a Petr Mucha (V. B) skončil na 6. místě.

27. 2. Vítězové slalomu VII. ročníků (LVVZ - Herlíkovice 2001)

1. místo: Jana Richtrová, Petr Kubík
2. místo: Karolína Muchová, Tomáš Sadil
3. místo: Tereza Kocourková, David Štork

15. 12. 1. místo v obvodním kole ve florbalu!!

Vítězství bylo naše
(příspěvek žáka IX.A - Armand Petrescu) Naše snažení o vítězství v obvodním kole ve florbale začalo již ve čtvrtfinále které se konalo 7. prosince. Celkově jsme hráli dva zápasy oba skončily remízou (2:2 a 3:3). Třetí rozhodující zápas mezi zbylými dvěma soupeři ve skupině skončil pro nás vítanou remízou (2:2). Přišel na řadu los pan rozhodčí vytáhnul starou ošuntělou desetikorunu. Náš kapitán si vybral bez rozmyšlení pannu a ona fakt padla všichni jsme v extázi radostí vylítli ven a začali oslavovat našeho kapitána za správný výběr.
Za týden v tu samou dobu nás čekali brány semifinále a možná také finále. Na začátku prvního zápasu někdo netušil, že se stanem vítězi obvodního kola ve florbale. V semifinále jsme odehráli dva zápasy (6:0 a 4:0). Všichni jsme si řekli po druhém zápase "Jo jsme ve finále". Ve finále byla už pohoda, hráli jsme pro radost ze hry a to nám pomohlo vyhrát (6:3).
Náš tým chtěl poděkovat lidem ze školy kteří nás přišli povzbudit. I to určitě přispělo k našemu úspěchu na obvodním kole. Největší míru na našem triumfu však měli naši dva trenéři: Standa Kodet a Karel Myšák, dále brankář:Tomáš Neckář (Necky), hráči: Jan Vondraš (Vondrouš, C), Armand Petrescu (Armo), Jan Baryl (Bambus), Tomáš Marek, Filip Trojan (Dědek), Tomáš Fröhlich (Fréla), Robert Müller (Bob), Marek Jurčík (Jurča),Jakub Švejkar, Dan Pokorný a Roman Řanda.

(příspěvek žáků IX.B) Dne 14. 12. se na naší škole konalo obvodní finále Prahy 10 ve florbalu žáků 6. - 9. tříd. Náš tým zvítězil v tvrdé konkurenci třinácti týmů. Naše vítězství bylo oprávněné, nebyla žádná náhoda, že se ZŠ Hostýnská znovu po pěti letech ocitla na 1. místě. První a druhý zápas byl pro naše hráče zcela jednoznačný (4:0, 6:0). Zápas o 1. místo a zároveň postup do městského kola byl už pro náš tým těžší. Celý zápas však měla Hostýnská převahu, to se také ukázalo na konečném výsledku (6:3). Sestava: brankář T. Neckář, J. Vondraš, M. Jurčík, T. Fröhlich, J. Baryl, F. Trojan, T. Marek, A. Petrescu, R. Müller, J. Švejkar, R. Řanda, D. Pokorný. Děkujeme trenérům K. Myšákovi a S. Kodetovi.
 

Recitační soutěž Pražské vajíčko

7. 3. V obvodním kole soutěže "Pražské vajíčko" se umístila na 1. místě Nela Kosová z V. B a Jan Veselý (V. B) na 3. místě. Gratulujeme.
26. 1. Do obvodního kola postoupilo 10 žáků. Umístění:
B. Báštecká, I.A, 3. místo
D. Míková, K. Mottlová I.B, H. Krieglová II.C, I. Janečková IV.A čestné uznání

27. 3. Třída I. B se zúčastnila výtvarné soutěže "Namalujte své vlastní čokoládové městečko Orion", kterou uspořádala společnost Nestlé Čokoládovny a.s. a jejich značka Orion.
Obrázek I. B patřil mezi 105 nejlepších v celé České republice, vybraný z celkového počtu 2017 zúčastněných škol. Společně s ostatními dětskými díly bude umístěn na výstavě v pražském Dětském domě v období od 25. dubna do 20. května 2001. Všechny Vás tímto na výstavu zveme a našim mladým výtvarníkům blahopřejeme.


Školní rok 1999/2000

Nejlepší sportovní výkony

- Obvodní kolo basketbal - chlapci starší 3. místo

- Obvodní kolo Přespolní běh - dívky mladší 1. místo

- Městské kolo Přespolní běh - 5. místo Markéta Plzenská, 10. místo Petra Svobodová, 14. místo Tereza Frabšová

Olympiáda v německém jazyce

- Obvodní kolo - 4. místo Sofie Othmanová

Pěvecká soutěž sedmikvítek

- Celopražské kolo (kategorie "Dua") - 1. místo Tereza Kocourková a Tereza Zadražilová

Matematická olympiáda

- Obvodní kolo - 1. místo Jana Richtrová, 3. místo Tereza Zadražilová


Profil | Info | Učitelé | Třídy | Akce | Sport | Foto | Úspěchy

Z výuky | Rozvrhy | Rada | Škola | Řády