Hostýnská 2100/2, 108 00 PRAHA 10 tel.: 274770046, 274771035 fax:274772957 email:skola@hostynska.cz

Pedag. sbor (aprobace, konzult. hodiny, e-maily)


Vedení školy

ředitel: Mgr. Albert Hotový (hotovy@hostynska.cz)
           Konzultační hodiny: kdykoliv po telefonické domluvě

zástupce ředitele: Mgr. Štěpán Peterka (peterka@hostynska.cz)
                           Konzultační hodiny St 8:00-10:00, St, Čt od 14:00
                                 (nebo po telefonické domluvě)


koordinátor škol. vzděl. programů: Mgr. Štěpán Peterka (peterka@hostynska.cz

metodik ICT: Mgr. Jan Vesták (
vestak@hostynska.cz)  | St 15:00 -16:00

koordinátor environmentální výchovy: Mgr. Erik Sičák (
sicak@hostynska.cz)


Školní poradenské pracoviště

Mgr. Iva Cholevová (cholevova@hostynska.cz) výchovný poradce, preventista sociálně patoligických jevů | Út 14:00 -15:00
Mgr.
Jana Sejková (sejkova@hostynska.cz) výchovný poradce, preventista sociálně patoligických jevů | Út 15:00 -16:00
Mgr. Stanislav Kodet
(
kodet@hostynska.cz) příprava a volba povolání | Čt 14:00 - 16:00
Mgr. Iveta Černá (cerna@hostynska.cz) spec. pedagog a škol. psycholog | Po 14:00 - 16:00 | Čt 14:00 - 16:00


Vedoucí sekcí

Mgr. Alena Landová (landova.alena@hostynska.cz) I. stupeň 
Mgr. Erik Sičák (
sicak@hostynska.cz) přírodovědné předměty
Mgr. Renata Heřmánková (hermankova@hostynska.cz)
výchovy
Mgr. Stanislav Kodet (kodet@hostynska.cz) humanitní předměty
Světlana Kolomazníková
 (kolomaznikova@hostynska.cz) školní družina
Bc. Václav Prokůpek, DiS. (
prokupek@hostynska.cz) školní klub


Pedagogický sbor
aprobace | třídnictví | konzult. hodiny (vždy po předběžné domluvě)

I. stupeň

Mgr. Jindřich Bláha (blaha@hostynska.cz) | V.A | St 15:30 - 16:30

Marie Hrušková (hruskova@hostynska.cz) | I.B| Po 13:00 - 14:00

Mgr. Iva Cholevová (cholevova@hostynska.cz) | I.A | St 13:00 - 14:00

Bc. Jana Cholevová M.A. (cholevova.jana@hostynska.cz) | IV.B | Po 13:00 - 14:00

Mgr. Marie Kadlecová (kadlecova@hostynska.cz) | IV.A | Út 15:00 - 16:00

Mgr. Ivana Kořínková (korinkova@hostynska.cz) | I.C | Po 12:00 - 13:00

PaeDr. Hana Kostelníková (kostelnikova@hostynska.cz) | IV.C | Po 16:00 - 17:00

Mgr. Alena Landová (landova.alena@hostynska.cz) | II.A |  Po 13:00 - 14:00

Mgr. Ivanka Landová (landova@hostynska.cz) | III.A | Po 14:00 - 15:00

Kateřina Merrelová (merrelova@hostynska.cz) | II.B | Út 13:00 - 14:00

Mgr. Alena Mihulová (mihulova@hostynska.cz) | II.D | Po 14:00 - 15:00

Mgr. Zuzana Papicová (papicova@hostynska.cz) | III.B | Út 14:00 - 15:00

Mgr. Jana Sejková (sejkova@hostynska.cz) | III.C | Po 16:00 - 17:00

Mgr. Irena Štefanová (stefanova@hostynska.cz) | V.B | Čt 14:00 - 15:00

Jiřina Štorková (storkova@hostynska.cz) | V.C | St 14:00 - 15:00

Mgr. Hana Vurbsová (vurbsova@hostynska.cz) | II.C | Po 13:00 - 14:00

 


II. stupeň

Alexandra Čermáková (cermakova@hostynska.cz)
Pč, Vv | netř. | Po 14:00 - 15:00

PhDr. Jana Hanšpachová (hanspachova@hostynska.cz)
Aj | netř. | Po 13:00 - 14:00

Mgr. Renata Heřmánková (hermankova@hostynska.cz)
Čj, D, Rj, Sv | VII.A | Po 14:00 - 15:00

Mgr. Albert Hotový (hotovy@hostynska.cz)
Tv | netř. | kdykoliv po telefonické domluvě

Slavomíra Jílková (jilkova@hostynska.cz)
Čj, D, Pč, Vv | netř. | Čt 14:00 - 15:00

Jana Jiráková (jirakova@hostynska.cz)
Aj | netř. | Út 15:00 - 16:00

Mgr. Stanislav Kodet (kodet@hostynska.cz)
Čj, Sv, Sh | VIII.B | St 14:00 - 16:00

Bc. František Kotmel (kotmel@hostynska.cz)
F, Pč | netř. | St 14:00 - 15:00

Ing. Martina Kubíčková (kubickova@hostynska.cz)
M, F | VI.A | Po 14:00 - 15:00

Mgr. Věra Lažánková (lazankova@hostynska.cz)
Tv, Pč, Strav./stol. | netř. | Út 16:30 - 17:30

Mgr. Šárka Loukotová (loukotova@hostynska.cz)
Hv, Aj, KAj, Tv | VII.B | Po 16:00 - 17:00

Mgr. Jana Palečková (paleckova@hostynska.cz)
Aj | netř. | Čt 13:00 - 14:00

Mgr. Štěpán Peterka (peterka@hostynska.cz)
Př, Pč | netř. | St 8:00-10:00, St, Čt od 14:00 nebo po tel. domluvě

Petra Podhrázská (podhrazska@hostynska.cz)
D, Sv, Aj, Inf | netř. | Út 14:00 - 16:00

Zuzana Řandová (randova@hostynska.cz)
Aj, Hv, KAj | VIII.A | St 14:00 - 15:00

Mgr. Erik Sičák (sicak@hostynska.cz)
M, Aj, Př, PPř, Inf | IX.A | Út 13:00 - 14:30

Mgr. Peter Stolárik (stolarik@hostynska.cz)
TV, Z, SH | netř. | Po 14:00 - 15:00

Mgr. Jan Vesták (vestak@hostynska.cz)
Př, Ch, Inf | VI.B | Út 15:00 - 16:00


Asistenti pedagoga

Pavla Bársony (barsony@hostynska.cz) | St 14:00 - 15:00

Helena Jandáková (jandakova@hostynska.cz) | Út 13:30 - 14:30

Jana Jiráková (jirakova@hostynska.cz) | Út 15:00 - 15:30

Kateřina Merrelová (merrelova.katerina@hostynska.cz) | Út 15:00 - 15:30

Bc. Václav Prokůpek, DiS. (prokupek@hostynska.cz) | Po 13:50 - 14:50

Jana Rybová (rybova@hostynska.cz) | Čt 13:00 - 14:00

Bc. Lenka Seidlová (seidlova@hostynska.cz) | Čt 13:00 - 14:00

Mgr. Ladislava Slancová (slancova@hostynska.cz) | Po 15:00 - 16:00


Zájmové vzdělávání - školní družina

Petra Fajcová (fajcova@hostynska.cz) | II.C, III.B, III.C | Út 16:40 - 17:15

Monika Hejdová (hejdova@hostynska.cz) | II.A, II.D | Po 17:00 - 17:30

Bc. Kateřina Holasová (holasova@hostynska.cz) | I.B, 1/2 II.B | Po 17:00 - 17:30

Světlana Kolomazníková vedoucí šk. družiny (kolomaznikova@hostynska.cz) | I.A, 1/2 II.C | Út 17:00 - 17:30

Jana Jiráková (jirakova@hostynska.cz) | III.A, III.C | Út 15:00 - 15:30

Kateřina Merrelová (merrelova.katerina@hostynska.cz) | I.C, 1/2 II.B | Út 15:00 - 15:30


Zájmové vzdělávání - školní klub

Bc. Václav Prokůpek, DiS. (prokupek@hostynska.cz) vedoucí šk. klubu | Jakýkoli všední den odpoledne po předchozí domluvě

Alexandra Čermáková (cermakova@hostynska.cz) Po 11:30 - 12:30 a 15:00 - 16:00 

Ing. Martina Kubíčková (kubickova@hostynska.cz) Po 14:00 - 15:00

Mgr. Lucie Černá Ph.D. (cerna@hostynska.cz) Po 14:00 - 15:00


Komunitní centrum Kruh při ZŠ Hostýnská

Ing. Martina Kubíčková (kubickova@hostynska.cz) | Po 17:00 - 17:30, Út 13:30 - 14:30


Školní sportovní klub ČASPV, AŠSK

Mgr. Věra Lažánková (lazankova@hostynska.cz) | Po 11:30 - 12:30 a 15:00 - 16:00


Správní zaměstnanci školy:

hospodář: Dana Kyznarová (kyznarova@hostynska.cz) (úřední hodiny 7:30 - 14:00)

ekonom: Helena Pecharová (pecharova@hostynska.cz) (úřední hodiny 7:30 - 15:30)

školník: Jaroslav Sejk                               


Pro lepší a jednodušší komunikaci můžete při meilování zaměstnancům školy využívat tzv. skupinové účty. Váš e-mail pak bude automaticky doručen na všechny příslušné adresy:

ucitel@hostynska.cz všichni zaměstnanci školy

vedeni@hostynska.cz ředitel školy, zást. ředitele

1stupen@hostynska.cz učitelé 1. stupně

2stupen@hostynska.cz učitelé 2. stupně vč. vedení

sekcehum@hostynska.cz učitelé humanitní sekce

sekcepr@hostynska.cz učitelé sekce přír. věd

sekcevych@hostynska.cz učitelé sekce výchov

sekcesd@hostynska.cz vychovatelé školní družiny

Profil | Info | Učitelé | Třídy | Akce | Sport | Foto | Úspěchy

Z výuky | Rozvrhy | Rada | Škola | Řády