Hostýnská 2100/2, 108 00 PRAHA 10 tel.: 274770046, 274771035 fax:274772957 email:skola@hostynska.cz

Poradenství

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ ZŠ HOSTÝNSKÁ

Výchovní poradci: 

Mgr. Iva Cholevová 
- děti se specifickými poruchami učení a chování
- integrace dětí se specifickými poruchami učení a
- chování
konzultační hodiny:
 Út 14:00 - 15:00 (po předchozí domluvě)   
cholevova@hostynska.cz

Mgr. Jana Sejková
- děti s poruchou autistického spektra
- integrace dětí s poruchou autistického spektra
- prevence sociálně-patologických jevů 
konzultační hodiny:
  Út 15:00 – 16:00 (po předchozí domluvě)   
sejkova@hostynska.cz

Metodik pro volbu povolání:  Mgr. Stanislav Kodet
konzultační hodiny:
 Čt 14:00 - 16:00 (po předchozí domluvě)   
kodet@hostynska.cz

Školní speciální pedagog a školní psycholog Mgr. Iveta Černá
cerna@hostynska.cz Po 14:00 - 16:00 | Čt 14:00 - 16:00


Pro rodiče a děti

Pedagogicko – psychologická poradna pro Prahu 10

Mgr. Pavla Kubíčková - ředitelka poradny, speciální pedagog
Mgr. Anna Komorová - psycholog

Jabloňová 3141/30a
106 00 Praha 10
E-mail:
ppp10@ppp10.eu
tel: 272651082

http://www.ppp10.eu/


Speciálně pedagogické centrum

při ZŠ speciální, Starostrašnická 45, 100 00 Praha 10
tel.: +420 721 450 105, +420 274 776 437
E-mail:
spc.starostrasnicka@email.cz


Speciálně pedagogické centrum

při Střední škole, Základní škole a Mateřské škole,
Praha 10, Chotouňská 476
Tel./Fax: +420 274 772 945
E-mail:
spcchotounska@volny.cz


Speciálně pedagogické centrum logopedie

SPC, Praha 8, Libčická 398
tel.: 233 544 611


APLA, asociace pomáhající lidem s autismem

09:00–17:00
tel.: 284 684959
http://www.praha.apla.cz


Základní škola škola pro žáky se specifickými poruchami chování

Na Zlíchově 19
152 00, Praha 5
objednávky do SPC: 226 519 669
E-mail:
speczs@volny.cz


Středisko výchovné péče Klíčov

Ředitel: Mgr. Patrik Matoušů                           
Telefon: 283 883 470-1, linka 24, mobil: 777 212 810
E-mail: matousu@klicov.cz
Adresa: VÚ a SVP Klíčov, Čakovická 783/51, Praha 9 - Prosek, 190 00

Kontakty ambulantního oddělení Praha 5

Provozní doba
pondělí – pátek    9,00 – 17,00
Vedoucí oddělení: Mgr. Věra Přidalová
Telefon: 251 614 735, fax: 251 614 735, mobil: 774 212 820
E-mail: ambulancepraha5@klicov.cz

Adresa: Ambulantní oddělení SVP Klíčov – detašované pracoviště Praha 5, Weberova 1, Praha 5, 150 00


Pro děti

Dětské krizové centrum, o.s. – Praha

Poskytuje pomoc týraným a zneužívaným dětem a jejich rodinám.
Praha – Michle, 141 00 V zápolí 1250/21


Linka bezpečí

116 111          zdarma pro děti, mládež a studující do 26 let
Rodičovská linka - 840 111 234,   606 021 021
 

Linka důvěry Dětského krizového centra

pro děti a rodiče, příbuzné, spolupracující odborníky, kteří se dostali do kontaktu se syndromem CAN (Child Abuse and Neglect - syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte), obecně ale pro všechny lidi, kteří se dostali do krizové situace a potřebují rychlou a dostupnou pomoc.

nonstop
241 484 149
E-mail: problem@ditekrize.cz
Web:
http://www.dkc.cz


Pro cizince

META, o.p.s. – Společnost pro příležitosti mladých migrantů


Ječná 17
120 00 Praha 2
tel/fax: +420 222 521 446
mobil: +420 773 304 464
e-mail:
 info@meta-ops.cz

 

služby pro cizince, kurzy češtiny
V Tůních 10, 120 00 Praha 2

(+420) 773 639 395 (pracovní poradenství)
(+420) 775 339 003 (poradenství ve vzdělávání)
(+420) 773 304 544 (pracovní poradenství)
(+420) 777 756 858 (kurzy češtiny)

gunterova@meta-ops.cz (vedouci služeb pro cizince)

 


Profil | Info | Učitelé | Třídy | Akce | Sport | Foto | Úspěchy

Z výuky | Rozvrhy | Rada | Škola | Řády