Hostýnská 2100/2, 108 00 PRAHA 10 tel.: 274770046, 274771035 fax:274772957 email:skola@hostynska.cz

Školní vzdělávací programy:

ŠVP ZŠ Hostýnská Škola v pohodě - škola pro život 
(kompletní dokument je k dispozici v ředitelství školy)

ŠVP Zájmové vzdělávání (školní družina) - hrou k poznání
(kompletní dokument je k dispozici v ředitelství školy)

ŠVP Zájmové vzdělávání (školní klub) -
Volný čas jako zábava – volný čas jako příprava na život

(kompletní dokument je k dispozici v ředitelství školy)


Platné do 31. 8. 2017

ŠVP ZŠ Hostýnská Škola v pohodě - škola pro život 
(kompletní dokument je k dispozici v ředitelství školy)

 

Platné do 31. 8. 2016

ŠVP ZŠ Hostýnská Škola v pohodě - škola pro život 
(kompletní dokument je k dispozici v ředitelství školy)

Příloha č. 1 ŠVP ZŠ Hostýnská Škola v pohodě - škola pro život
(Platná
od r. 2010 v souvislosti se změnami podmínek školy a RVP ZV. Kompletní dokument je k dispozici v ředitelství školy.)

Příloha č. 2 ŠVP ZŠ Hostýnská Škola v pohodě - škola pro život
(Platná
od r. 2013 na základě opatření MŠMT 2647/2013 - 210 ze dne 29. ledna 2013. Kompletní dokument je k dispozici v ředitelství školy.)

ŠVP Zájmové vzdělávání (školní družina) - hrou k poznání
(kompletní dokument je k dispozici v ředitelství školy)

ŠVP Zájmové vzdělávání (školní klub) -
Volný čas jako zábava – volný čas jako příprava na život

(kompletní dokument je k dispozici v ředitelství školy)

 


Profil | Info | Učitelé | Třídy | Akce | Sport | Foto | Úspěchy

Z výuky | Rozvrhy | Rada | Škola | Řády