Hostýnská 2100/2, 108 00 PRAHA 10 tel.: 274770046, 274771035 fax:274772957 email:skola@hostynska.cz

Sportovní aktivity na ZŠ Hostýnská, Asociace školních sportovních klubů (AŠSK), Česká asociace sportu pro všechny, Tenisový klub

 Aktuality ze sportu školy | Obecný přehled | Tenisový klub


Aktuality ze sportu školy
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Obecný přehled

Na ZŠ Hostýnská klademe důraz na výchovu ke zdravému životnímu stylu, jehož nedílnou součástí je i vedení žáků ke sportu, a to nejen v hodinách tělesné výchovy. Naším cílem je, aby se sportování (ať už na zájmové nebo později i výkonnostní úrovni) stalo přirozenou součástí života našich žáků. Pro tělesnou výchovu jsou k dispozici 2 tělocvičny, od září 2000 hřiště s umělým povrchem s vybavením pro tenis, basketbal, volejbal a atletiku. Kromě tělesné výchovy se vyučuje i zdravotní tělesná výchova. Nedílnou součástí tělesné výchovy na II. stupni jsou lyžařské kurzy. Žáci I. stupně (ŠD) mohou již několik let navštěvovat kurz plavání v areálu SPŠ Nad Třebešínem, jako nepovinný předmět absolvovat výuku tenisu. Od roku 2003 pracuje na škole Sportovní školička zaměřená na základy atletiky, gymnastiky, sportovních her a plavání.

V rámci Asociace školních sportovních klubů příp. České asociace sportu pro všechny na škole pracuje sportovní klub, do jehož činnosti se zapojují děti školy, ale i zájemci - děti, dospělí - z okolních regionů. V současné době mohou děti navštěvovat sportovní kroužky, florbalu, fotbalu, aerobiku, rokenrolu, SHIN-KO-DO, pozemního hokeje. Nejúspěšnější kroužek rokenrolu, jehož základna se neustále rozšiřuje, se kromě veřejných vystoupení v rámci nadačních akcí zúčastňuje dětských soutěží, ve kterých se členové kroužku umísťují na předních místech. Stabilně nejlepších výsledků v soutěžích své věkové kategorii dosahuje Lenka Richtrová a Lukáš Krejčí.

V prostorách školy je fitcentrum s posilovnou, aerobními trenažéry, rozcvičovacím sálem a soláriem. Ve večerních hodinách jsou prostory tělocvičen využívány dospělými v oddílech FIT (aerobik, step aerobik, slide), florbalu, basketbalu, fotbalu a volejbalu.

Žáci školy se zúčastňují řady obvodních soutěží (viz úspěchy). Do akcí a soutěží pořádaných Centrem sportu AŠSK Hostýnská se zapojují děti školy i okolí (Štafetový maratonský běh Emila Zátopka, Železňák, McDonald´s Cup, Vánoční Show, Dny pro zdraví, Olympijský den, Vánoční laťky, Setkání na schodech, štafetová běh o Pohár školy …). K relaxaci v průběhu vyučování děti využívají i dvě velké přestávky, kdy mohou využít k hrám tělocvičny nebo venkovní prostory. Ve volném čase si mohou zahrát stolní tenis na stolech umístěných na chodbě, případně streetball, fotbal, tenis na otevřeném školním hřišti. Děti mohou v prostorách školy sportovat do 16:00 hodin.


Další informace ke sportovním aktivitám školy, fungování a členství v dalších sport. oddílech pí. uč. Lažánková.


Profil | Info | Učitelé | Třídy | Akce | Sport | Foto | Úspěchy

Z výuky | Rozvrhy | Rada | Škola | Řády