Hostýnská 2100/2, 108 00 PRAHA 10 tel.: 274770046, 274771035 fax:274772957 email:skola@hostynska.cz

Děti oslavily 2O. říjen - Den stromů

…aneb, jak pravil klasik: šedivá je teorie, zelený strom života

V říjnu vysazovali žáci VIII.B ZŠ Hostýnská (letos již podruhé) stromy v parku V Úžlabině. Všichni pracovali s velkým nadšením a měli radost z toho, že "dali" život stromům nedaleko své školy. To, co nestihli zasadit žáci během dopoledne, dokončila večer 14. základní organizace ČSOP - Gingo, která zasadila své talismany - tři stromy gingo.
Akci zorganizovalo spolu se Základní školou Hostýnská Malešické občanské sdružení, které se již několik let zabývá zlepšením kvality životního prostředí v Malešicích a Strašnicích. Na nákup stromů přispělo několik sponzorů, kterým patří poděkování (A.Charouz, s. r. o., Auto - Staiger, s. r. o. a další firmy i jednotlivci). Pražské služby poskytly svou pomoc při zalévání stromů a daly k dispozici cisternu pro tyto účely.
K tomu, aby děti pochopily, co je to ekologie, není třeba mnoho slov. Děti si kontakt s přírodou musí skutečně prožít. Pouhá slova, informace a znalosti z biologie ve škole nenaučí děti přírodu prožívat. Když mají děti možnost zasadit si "svůj" strom, uvědomí si, jakou za něj zároveň přebírají odpovědnost. A tudy vede cesta k tomu, aby se děti naučily přírodu nejen poznávat, ale také obdivovat a chránit.
Celá akce měla u dětí velký ohlas, na základě prožitků z výsadby stromů psaly děti ve slohu básničky, zkoumaly a malovaly listy, v rodinné výchově kreslily mapy Malešic s označením míst, kde by se ještě podle jejich zjištění měly další stromy a květiny vysadit. Ukázalo se, že dětem vůbec není lhostejné prostředí, ve kterém žijí. Stačí jim jen dát správnou motivaci a tou může být pro změnu místo slov například rýč.
V letošním roce Malešické občanské sdružení zorganizovalo ze sponzorských prostředků za pomoci školáků výsadbu již 51 stromů. Pokud by měl někdo z rodičů, podnikatelů či zastupitelů firem zájem přispět na zkvalitnění zeleně v Malešicích, další výsadba je opět naplánovaná na jaro 2001. Uvítáme každou pomoc. Děkujeme.

Jana Hanšpachová, třídní učitelka VIII.B
a předsedkyně Malešického obč. sdružení

Malešické občanské sdružení - telefonický kontakt : 7819572


Profil | Info | Učitelé | Třídy | Akce | Sport | Foto | Úspěchy

Z výuky | Rozvrhy | Rada | Škola | Řády