Hostýnská 2100/2, 108 00 PRAHA 10 tel.: 274770046, 274771035 fax:274772957 email:skola@hostynska.cz

Sextenské Dolomity Geologická exkurze Dolomity 9. třídy 2002

NOVÉ! Aktuální informace k plánované exkurzi:

NOVÉ! Definitivní celková cena za ubytování: 20 EUR

1. Termíny informačních schůzek: čtvrtek 25. dubna 2002 během 2. vyučovací hodiny pro žáky a od 18.00 v učebně chemie pro rodiče.
2. Do konce května: doplnit čísla pasů, přinést pojištění - p. uč. S. Kodet, potvrzení od lékaře: zdravotní způsobilost
do 20. 5.: nahlásit stany, nahlásit příp. požadavky na sezení v busu, zaplatit doplatek
3. Odjezd: 19. 6. 19:00, návrat: pondělí 24. 6. 6:00 ráno
4. Za základě nové vyhlášky č. 114/2002 sb. není možné na zájezdy a akce konané po 1. 5. 2002, které jsou součástí výuky, uplatňovat nárok na příspěvek od zaměstnavatele rodičů účastníků.
5. Z důležitých věcí, které nesmíte zapomenout doma: xerokopie pasu, EURo na zaplacení kempu, cestovní pas, domluvené jídlo, ostatní viz informace na informačních schůzkách k exkurzi.
Zároveň odkazujeme na podrobné informace o náplni exkurze,
fotky a postřehy žáků v sekci "Z výuky".

Některé zajímavé odkazy:
http://www.dolomiti.it/
http://www.dolomiti.com/
http://www.sunrise.it/cortina/
http://www.dolomiti.com/frames/mt-cva.html (předpověď počasí v lokalitě, kam jedeme)
http://www.dolomiti.com/livecam.html (live kamery z míst, kam jedeme)
http://www.dolomiti.it/ita/geografia/dx.htm (plastická mapa)
http://www.dolomitesholiday.com/arabba/default4.asp?L=3

Zde... si můžete stáhnout do Windows pěknou tapetku Dolomit . (800x600 dpi, 521 kB)

Dolomity od severu - oblast Sella

Program geologické exkurze

Cíl: Poznávání nejzajímavějších geologických, přírodních, kulturních a turistických lokalit Dolomit. Doplnění výuky přírodopisu z běžných hodin o tolik potřebný kontakt s realitou, osvojení si a vyzkoušení teoreticky získaných vědomostí přímo v praxi ve velice atraktivním prostředí italských Dolomit.

Program: Exkurze navazuje a rozšiřuje náplň výuky přírodopisu v 9. ročníku ZŠ. Převážná většina programu je zaměřena především na rozšíření praktických dovedností žáků. Kromě teoretického výkladu žáci v průběhu exkurze zpracovávají samostatnou práci, jejíž součástí je plnění praktických úloh přímo v terénu. Tato práce je klasifikována.

Geologická a topografická část programu: Práce s geologickou a turistickou mapou, geologická historie a specifika Dolomit a jejich začlenění do alpského systému, poznávání hornin a minerálů, stratigrafické linie a rozhraní, pozůstatky fosilních živočichů, návštěva veřejnosti utajených paleontologických lokalit (dinosauří stopy atd…), práce s geologickým kompasem, základy topografie, prohlídka krasových jevů.

Turistická část: výlety ve vysokohorském prostředí vč. výstupu na vyhlídkovou horu Dolomit Piz Boe (3 152 m), bezpečnost pohybu ve vysokohorském prostředí, horolezecká minulost a současnost Dolomit, prohlídka legendárních stěn včetně významných českých prvovýstupů.

Kulturní a historická část: Prohlídka Cortiny d´Ampezzo - dějiště ZOH, seznámení s historií a průběhem odvážných vysokohorských bojů v 1. svět. válce v Dolomitech včetně účasti našich legionářů.

Ukázka denního programu (exkurze 1999):

1. den: prohlídka Cortiny d´Ampezzo, Lago di Ghedina, kaskády Travenanses (pěší turistika 20 km v nadm. výškách okolo 1700 m)

Náplň: geologie a původ území, časová posloupnost jedn. geolog. událostí, bezpečnost pohybu ve vysokohorském prostředí, historie Dolomit a Cortiny jako olymp. centra

2. den: Pieve di Livinallongo, Col di Lana - výstup na slavnou horu 2640 m, proslavenou těžkými boji za I. svět. války (pěší turistika 15 km, převýšení 1000 m)

Náplň: seznámení s historií bojů, četba o napínavé voj. operaci na Col di Laně, horolezecká historie a současnost Dolomit, úspěchy českých alpinistů v této oblasti

3. den: passo Falzarego, hora Kleine Lagazuoi 2752 m (pěší okružní trasa 20 km v nadm. výšce 2 500 m)

Náplň: seznámení a výhled na hlavní horské skupiny, topografická část úkolů, struktura a vznik typických dolomit. útvarů, vegetační stupně

4. den: středisko Arraba, passo Pordoi 2242 m , vyhlídková trasa na Porta Vescova 2565 m (pěší turistika 10 km v nadm. výšce okolo 2000 m)

Náplň: odhady vzdáleností, vulkanické a usazené útvary, problematika vys. výšek a aklimatizace, zhodnocení exkurze

Výchovně vzdělávací cíl

Hlavním cílem akce je na pozadí geolog. programu přivézt žáky k tomu, aby si sami začali všímat jevů, které by jinak v přírodě přehlédli, k uvědomění si, co všechno z učiva lze aplikovat v terénu, a především k vytvoření nebo prohloubení vztahu k horám a krásné přírodě, k prohloubení vztahů mezi sebou samými i poznání nutnosti spolupráce v kolektivu. Celá akce zároveň slouží jako rozlučka žáků devátých tříd s třídními kolektivy i se školou.


Profil | Info | Učitelé | Třídy | Akce | Sport | Foto | Úspěchy

Z výuky | Rozvrhy | Rada | Škola | Řády