Hostýnská 2100/2, 108 00 PRAHA 10 tel.: 274770046, 274771035 fax:274772957 email:skola@hostynska.cz

Přírodovědná exkurze Solná Komora a Dachstein - Rakousko, 8.A, 2005

panorama.jpg

Panorama Dachsteinu z výšky okolo 2000 m (Třetí a čtvrtý den exkurze)

Fotky: Fotogalerie z uplynulých zájezdů a exkurzí do stejných míst naleznete v sekci "Foto" pod odkazy na Dachstein, případně Outdoorový kurz

Termín: 6. - 10. října 2005

Plán exkurze vychází z dlouholetých zkušeností s pořádáním tohoto typu akcí. 10 let pořádáme každoročně akce s podobným programem, naposledy např. loňská úspěšná přírodovědná exkurze žáků IX.B do národních parků západu USA. Zájezd se stejným programem, jako nabízíme nyní, se v oblasti Dachsteinu konal již několikrát.
Cílem naší exkurze je nabídnout dětem možnost poznat za přijatelnou cenu nádhernou přírodu Solné komory a masívu Dachsteinu, kde společně strávíme čtyři dny. Celá akce bude zaměřena převážně přírodovědně a turisticky. Krásná příroda východních rakouských Alp je k tomu ideálním místem a exkurze bude ideálním uzavřením botanické části učiva přímo v terénu. Měla by být zároveň vyvážením a protipólem času stráveného ve školních lavicích.

Program i trasu budeme mít možnost upravovat podle momentální nálady, únavy i počasí. Turistiku a táboření v krásné alpské přírodě si budeme zpestřovat návštěvou zajímavých pamětihodností.

V neposlední řadě přispěje jistě tento „výlet" i k utužení kolektivu a k načerpání nezapomenutelných zážitku, které děti při výuce ve školní budově určitě nezískají.  

PROGRAM:              

1. den (6. 10.)       ve večerních hodinách odjezd od ZŠ, přesný čas bude sdělen na informační schůzce

2. den                        příjezd do oblasti Solné komory, Traunsee - jedno z největších rakouských jezer, jezero Offensee – podle počasí možnost asi posledního letošního koupání v krásném mimo civilizaci položeném horském jezeře uprostřed alpské přírody, odpolední výstup do centrální části pohoří Totes Gebirge kolem vodopádu Rinnerwasserfall k vysokohorskému jezeru Wildensee (1534 m). Noc v kempu Gosaumühle u Hallstattského jezera. 

3. den                      odpočinkový den, návštěva a prohlídka Hallstattu – malebného jezerního městečka pod strmými svahy okolních kopců. Noc v kempu Gosaumühle.

4. a 5. den          přejezd k poslední civilizaci na úpatí divokých západních srázů nejvýchodnější evropské třítisícovky Dachsteinu. Zde obklopeni drsně krásnou vysokohorskou krajinou s vrcholy dosahujícími téměř třítisícových výšek navštívíme horská plesa Gosausee (1154 m) a odejdeme na dvoudenní túru divokým labyrintem krasových útvarů, vodopádů a úchvatné přírody nad horní hranicí lesa. Vystoupáme  po turistické trase k chatě Adamekhütte  (2196 m) a pod západními svahy nejvyššího vrcholu Dachsteinu (2997 m) se dostaneme až k úpatí horského ledovce. Zde na osvědčeném, vyzkoušeném a bezpečném místě obklopeni krásnou kulisou skoro třítisícových štítů přespíme v nadm. výšce přes 2000 m a pokud vyjde počasí, budeme svědky fantastické podívané při západu slunce, které bude zacházet hluboko pod námi v údolí.

5. den (10. 10.)       v pozdních večerních hodinách návrat do Prahy                       

Zájezd se stejným programem se uskutečnil v letech 1998, 2000, 2002 a 2003 a měl mezi tehdejšími žáky naší školy velký ohlas.

DOPRAVA:               dálkový autobus Karosa s osvědčeným a spolehlivým řidičem

Spaní ve vlastních stanech. Vaření a stravování, stejně jako další detaily exkurze budou probrány na informační schůzce rodičů. Termín této schůzky: 20. 9. v 18.00 hodin, učebna chemie. Účast někoho z rodičů na této schůzce považujeme vzhledem k charakteru akce za naprosto nezbytnou.

Další informace vedoucí zájezdu p. uč. Jan Vesták


Profil | Info | Učitelé | Třídy | Akce | Sport | Foto | Úspěchy

Z výuky | Rozvrhy | Rada | Škola | Řády