Hostýnská 2100/2, 108 00 PRAHA 10 tel.: 274770046, 274771035 fax:274772957 email:skola@hostynska.cz

Zájezd Dachstein 8. třídy 2000

Fotky: společné foto nad Hallstattským jezerem - Hallstatt - holky a sova (Ondra) - jezero Offensee - noc na ledovci pod západní stěnou Dachsteinu - s kytarou v kempu- společné vaření - lezci

Program:

1. den (7. 6.) ve večerních hodinách odjezd od ZŠ

2. den (8. 6.) příjezd do oblasti Solné komory, Traunsee - jedno z největších rakouských jezer, jezero Offensee - možnost koupání v krásném, mimo civilizaci položeném, horském jezeře uprostřed alpské přírody, odpolední výstup do centrální části pohoří Totes Gebirge kolem vodopádů Rinnerwasserfall k vysokohorskému jezeru Wildensee (1534 m).

3. den (9. 6.) přejezd přes Bad Ischl (bývalé císařské letovisko) k Hallstätter See (možnost koupání), návštěva Hallstattu (malebné městečko přilepené na strmých svazích okolních hor na břehu stejnojmenného jezera), procházka k vodopádům Waldbachstrub, po břehu jezera pěší přesun do Obertraunu - letoviska pod severními svahy Dachsteinu.

4. den (10. 6.) přejezd k poslední civilizaci na úpatí divokých západních srázů nejvýchodnější evropské třítisícovky Dachsteinu. Zde nás obklopí už opravdu drsná vysokohorská krajina s vrcholy dosahujícími téměř třítisícových výšek. Návštěva horských ples Gosausee (1154 m), odchod na dvoudenní vysokohorskou túru divokým labyrintem krasových útvarů, vodopádů a úchvatné velehorské krajiny nad horní hranicí lesa, kdy sevřeni okolními velikány vystoupíme po turistické trase k chatě Adamekhütte (2196 m). Pod západními svahy nejvyššího vrcholu Dachsteinu (2997 m) se dostaneme až k úpatí horského ledovce. Zde na osvědčeném, vyzkoušeném a bezpečném místě, obklopeni krásnou kulisou skoro třítisícových štítů, přespíme v nadm. výšce přes 2000 m a pokud vyjde počasí, budeme svědky fantastické podívané při západu Slunce, které bude zacházet hluboko pod námi v údolí a osvítí zlatě všechny okolní vrcholy.

5. den (11. 6.) celodenní sestup k autobusu, večer a přes noc návrat do Prahy

Hodnocení zájezdu po návratu: zájezd patřil k nejpovedenějším akcím tohoto druhu za poslední léta - nejen díky krásnému počasí a velice příjemnému zázemí, které jsme našli v kempu na břehu Hallstattského jezera, ale především díky fantastické atmosféře mezi žáky obou osmých tříd. Velký dík patří i spoluorganizátorům zájezdu pí uč. M. Jechové a ing. J. Kubrovi.

Další informace vedoucí zájezdu p. uč. Jan Vesták


Profil | Info | Učitelé | Třídy | Akce | Sport | Foto | Úspěchy

Z výuky | Rozvrhy | Rada | Škola | Řády